MPRISE LEAN

Project ondersteuning

Bij de implementatie/migratie van Dynamics AX/NAV in uw bedrijf moet veel werk worden verzet. Dat werk ligt bij medewerkers die dit meestal naast hun dagelijkse taken moeten uitvoeren. In de praktijk blijkt dit veelal moeizaam te verlopen. Twee redenen kunnen daarvoor worden aangewezen.

Reden 1: te weinig tijd en capaciteit

Betrokkenen bij een implementatie of migratie vervullen meestal een sleutelrol in de organisatie. Het is het middle management en dat beschikt vaak over een volle agenda. Wanneer deze mensen ook nog eens de rol van kerngebruiker krijgen toegekend is dat niet zonder risico’s. Het reguliere werk komt onder druk te staan of, wat meestal eerder het geval is, men komt niet of nauwelijks toe aan hoogst noodzakelijk projectwerkzaamheden.
Een oplossing daarvoor wordt vaak gevonden in het creëren van extra capaciteit door het inhuren van externen om het reguliere werk in te vullen.

Echter, er is een beter alternatief, namelijk projectondersteuning vanuit Mprise. Zie daarvoor de tweede reden….

Reden 2: onvoldoende ervaring

Kerngebruikers kennen hun werkprocessen en zijn om die reden van groot belang voor het succesvol doorvoeren van wijzigingen in de organisatie. Ze hebben echter doorgaans geen of weinig kennis en ervaring met de implementatie van een complexe business applicatie als Dynamics AX/NAV. Dit kan worden opgelost door kerngebruikers te ondersteunen door ervaren mensen die intensief betrokken zijn geweest bij meerdere implementatie of migratie projecten en die expertise kunnen inbrengen in het project. Zodoende kunnen de kerngebruikers hun schaarse tijd optimaal blijven inzetten en leidt zowel het reguliere proces als het organisatieveranderingsproces geen schade.

Onze oplossing

Mprise stelt medewerkers voor de ondersteuning van kerngebruikers beschikbaar. Deze medewerkers zijn niet alleen goed op de hoogte van de mogelijkheden van de nieuwste versie van Dynamics AX of NAV, maar hebben ook meerdere projecten achter de rug en brengen ‘best practices’ uit deze projecten mee. Dat uit zich niet alleen in hun kennis en vaardigheden, maar ook in hun gereedschapskist die gevuld is met onder meer kant en klare templates. Uit de praktijk blijkt dat de kerngebruiker door deze versterking de leverancier die de implementatie uitvoert ‘scherp’ kan houden.

Taken die door hen worden uitgevoerd zijn onder meer:

  • Beschrijven functionele wensen
  •  Inventariseren knelpunten
  •  Reviewen FO’s
  •  Opzetten testscenario’s
  •  Testen opgeleverd maatwerk
  •  Opzetten/uitwerken procesbeschrijvingen
  •  Opstellen werkinstructies
  •  Bijwerken projectdossier 

Het resultaat

De inzet van projectondersteuning leidt tot een efficiënt uitgevoerd en kwalitatief beter project. Mail ons voor meer informatie: info@mprise.nl of neem contact op met ons verkoop secretariaat.