Doelgroep: 
Proceseigenaren en management (Finance, Change, Sales, Logistiek, Productie, ICT en HR)

Beschrijving:

Het opstellen van een procesdefinitie en het maken van blauwdrukken vormt steeds weer het vertrekpunt in het streven naar procesoptimalisatie (Operational Excellence). Deze workshop is ontstaan vanuit vragen die wij in de praktijk tegenkwamen van advies en implementatie. We zien vaak dat bedrijven en organisaties vragen hebben zoals: 

  • Hoe kom ik tot een definitie van het huidige en gewenste proces?
  • Waar moet ik rekening mee houden bij mijn blauwdruk?
  • Hoe maak ik een werkbare blauwdruk?
  • Hoe kan ik mijn blauwdruk effectief (digitaal en flexibel) inzetten voor procesoptimalisatie?

Tijdens de workshop gaan we dieper op deze vragen in. We delen onze kennis over processen en vaardigheden om een blauwdruk te maken. Hierin komt de theorie naar voren in combinatie met praktijkvoorbeelden. 
Vervolgens gaan we in groepjes aan de slag met een praktijkcasus. Daarin gaan we toepassen wat vanuit de theorie en de praktijk is aangereikt. Het resultaat presenteren en bespreken we. Tijdens de afsluitende lunch kan worden doorgepraat over de opgedane ervaring en hoe verder.

Voorkennis:
Geen

Inhoud:

  • Procesoptimalisatie en operational excellence
  • Procestypologie en definitie
  • Het doel van een procesblauwdruk
  • De afstemming tussen proces, systemen en data
  • Praktijkcasus

Duur van de cursus:
0,5 dag (begint om 09.00 uur)