Mprise Agriware® Blogs

Met meerdere medewerkers tegelijk werkorders boeken, Werken met Agriware #3

Posted by Alex Boom on Jun 7, 2019 1:38:56 PM

Als westlander is het vrij lastig om niet in aanraking te komen met de tuinbouwsector. Je groeit er in op, of je hebt er je eerste bijbaantje. Dat gold ook voor mij. Snel na de afronding van mijn studie vond ik mijn eerste echte baan bij een tuinbouw bedrijf, waar ik verantwoordelijk werd voor de ruimteplanning.

Lees verder

Tags: Mprise Agriware

Voorkom mismatches in het kweekproces met actuele en betrouwbare data!

Posted by Jurian Brals on May 29, 2019 1:45:00 PM

De kwekerij is eigenlijk een groene fabriek waar van een klein stekje, plugje of zaadje iets wordt gekweekt waar een klant blij van wordt. Elke dag weer doet u er alles aan op de beste kwaliteit te bieden tegen een mooie prijs. Dit hele proces begint natuurlijk met het in de grond stoppen van plantmateriaal. 

Lees verder

Tags: Mprise Agriware, Seed

Één juiste planning voor een voorwaarts geplande partij. Werken met Agriware #2

Posted by Alex Boom on Apr 30, 2019 2:20:00 PM

Als westlander is het vrij lastig om niet in aanraking te komen met de tuinbouwsector. Je groeit er in op, of je hebt er je eerste bijbaantje. Dat gold ook voor mij. Snel na de afronding van mijn studie vond ik mijn eerste echte baan bij een tuinbouw bedrijf, waar ik verantwoordelijk werd voor de ruimteplanning.

Lees verder

Tags: Mprise Agriware

Agriware; het doorberekenen van aantallen in productiefases #1

Posted by Alex Boom on Apr 11, 2019 1:54:00 PM

Als westlander is het vrij lastig om niet in aanraking te komen met de tuinbouwsector. Je groeit er in op, of je hebt er je eerste bijbaantje. Dat gold ook voor mij. Snel na de afronding van mijn studie vond ik mijn eerste echte baan bij een tuinbouw bedrijf, waar ik verantwoordelijk werd voor de ruimteplanning.

Lees verder

Augmented Reality in de tuinbouw: groene bril in plaats van groene vingers?

Posted by Cor Verdouw on Mar 26, 2019 9:27:17 AM

Arbeid is één van de grootste uitdagingen in de tuinbouw. De kostprijs van veel tuinbouwbedrijven bestaat uit meer dan 25% uit arbeidskosten. Er wordt veel gebruik gemaakt van tijdelijke medewerkers en personeel met tuinbouwkennis is steeds moeilijker te vinden. Robotisering wordt daarom vaak gezien als een veelbelovende oplossing.

Het robotiseren van complexere taken is echter lastig en vergt een lange adem. De ontwikkelingen gaan razendsnel, maar mensen blijven vooralsnog onmisbaar. Met behulp van toegevoegde realiteit (Engels: Augmented Reality of AR) hoeven deze mensen niet per se ervaren mensen met groene vingers te zijn….

Lees verder

Tags: Tuinbouw, innovatie

Cannabis, en het registreren van gegevens en traceren met software!

Posted by Arno Hogervorst on Feb 14, 2019 10:48:10 AM

De afgelopen tijd heb ik mij beroepshalve regelmatig bezig gehouden met de cannabisteelt. Nee, ik ben geen crimineel en Mprise Agriware is dat al helemaal niet. Wel kunnen wij als bedrijf inspelen op uitdagingen, waar telers van medicinale cannabis in binnen en buitenland voor staan.

Lees verder

Registratie van gewasbescherming; een lijk in de kas(t)?

Posted by Pim van der Horst on Feb 7, 2019 2:09:16 PM

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw is de laatste jaren afgenomen van bijna 180.000 kg werkzame stof in 2012 naar ca. 130.000 kg in 2016. Je zou dus denken dat de kosten die een teler hiervoor maakt, ook gedaald zijn. Echter, de kosten om nieuwe middelen te ontwikkelen stijgen vanwege strengere toelatingseisen en risicobeoordeling. De gemiddelde kosten voor gewasbeschermingsmiddelen zijn (in België) in 2014 bijvoorbeeld met ca 2% gestegen. Dit wordt uiteindelijk doorberekend aan de teler.

Lees verder

Tags: Tuinbouw

Software en de valse bescheidenheid van kwekers

Posted by Frank Kraak on Jan 31, 2019 1:57:08 PM

“Als softwareboer heb ik het de laatste jaren gemakkelijker gekregen.” Geen klant of potentiële klant ontkent nog het belang en het nut van de producten van software. Toch valt er nog een wereld te winnen. Jawel, veel kwekers volgen de ontwikkelingen zo goed ze kunnen en willen best meer automatiseren, dan ze nu doen. Maar er is nog veel valse bescheidenheid.

Lees verder

Tags: Tuinbouw