We zagen in de vorige blog dat de noodzaak om het bedrijfsmodel te wijzigen vanwege veranderingen in de buitenwereld een aanjager is voor digitale transformatie. De sterke stijging van online winkelen, de opkomst van digitale marktplaatsen, toenemende aandacht voor toegevoegde waarde en steeds sterkere individualisering van de consument zijn factoren die aantonen dat ‘digitale transformatie’ niet is verzonnen door IT’ers die aan het werk willen blijven.

Niet alleen de buitenwereld, óók de binnenwereld verandert.

Ik moet denken aan een bezoek aan Californië enkele jaren geleden. De tuinbouw draait daar voor een belangrijk deel op Mexicaanse medewerkers. Maar toen werd dat ineens steeds minder. Niet alleen was de toenmalige president daar geen enthousiast voorstander van dat verschijnsel, maar belangrijker nog was de aantrekkende economie in Silicon Valley. Een paar dollar extra verdiensten per uur bracht veel Mexicaanse arbeidskrachten van de planten naar een bouwsteiger.


Een branche die met veel laaggeschoolde arbeidskrachten werkt, blijkt dan ineens heel erg gevoelig voor dit soort effecten. Om dan nog maar over een verwachte aanzienlijke verhoging van het minimumloon te zwijgen.


Men vond het antwoord hierop in AgriTech, de inzet van intelligente machines en plukrobots. Kortom, in digitalisering van de werkvloer, uiteraard gepaard gaand met andere werkwijzen.

Tekort aan specialistische functies 

De verandering van de binnenwereld beperkt zich niet uitsluitend tot de beschikbaarheid van laaggeschoolde arbeidskrachten.


Hoe moeilijk is het niet om de specialistische functies in te vullen in een tuinbouwbedrijf? Als het in een tuinbouwland als Nederland al een probleem is, hoe groot moet dat probleem dan niet zijn in landen waar tuinbouw minder prominent op de onderwijskalender staat?
Digitale transformatie beperkt zich dan ook niet alleen tot de fysiek uit te voeren taken, maar bemoeit zich ook met de intelligentere taken. En dan komen we uit bij de inzet van data.

Data is de nieuwe olie!

Huidige softwaresystemen zijn altijd bedoeld geweest om mensen in het bedrijf te ondersteunen in hun werkzaamheden. Dan moet je hierbij direct denken aan de uitvoering van transacties: inkoop, verkoop, boekhouding, productie, voorraad, et cetera.

Pas in tweede instantie wordt eraan gedacht om de data die hierdoor wordt opgeslagen en onthouden in databases te combineren en te analyseren, ofwel slim in te zetten.

Voeg aan de data en de rekenmodellen ook nog eens een scheut kunstmatige intelligentie (AI) en het vermogen om zelf te leren, en zie daar: intelligentere taken kunnen ook worden uitgevoerd door ‘mindere’ specialisten.

Conclusie

We begonnen er deze blog mee: digitale transformatie heeft alles te maken met gewijzigde bedrijfsmodellen. Modellen die niet uitsluitend wijzigen vanwege de veranderingen die zich in de buitenwereld voltrekken, maar zeker ook vanwege veranderingen die in de binnenwereld plaatsvinden.

Meer hierover weten? Volg het webinar op 20 mei aanstaande en leer hoe toonaangevende bedrijven in de sector hiermee omgaan.

Lees meer informatie