IT en planten, dat is natuurlijk een bijzondere combinatie. Waar IT erop gericht is om zo weinig mogelijk aan toeval over te laten en alles tot in de puntjes te plannen, doen planten natuurlijk gewoon wat ze maar willen.

Je kunt de groei beïnvloeden door het licht of de temperatuur in de kas te veranderen, maar uiteindelijk groeit een plant zoals ie wil. Kwekers kunnen door jarenlange ervaring in hun vakgebied natuurlijk goed inschatten hoe dat proces gaat. Zo kunnen ze afspraken maken met klanten dat ze op een bepaald tijdstip een bepaalde order aan planten leveren. De streefdatum wordt vaak gehaald, maar er kunnen zich natuurlijk situaties voordoen waarin de groei sneller of langzamer gaat dan verwacht. Op dat moment heeft de verkoper behoefte aan goede en overzichtelijke informatie.

Rondje door de kas

Wat heel vaak wordt gedaan is dat er een wekelijks rondje door de tuin wordt gemaakt door iemand die kijkt hoeveel er geleverd kan worden, dat wordt dan vergeleken met hoeveel er aan orders staat en wat er dan nog over is. Dat is dan voor de huidige week, voor de aankomende weken zie je vooral dat er naar de planning gekeken moet worden. Partijen staan in de tuin en moeten op de geplande dag klaar zijn. De verkoper moet er in die situatie vanuit kunnen gaan dat de geplande output van partijen ook gehaald wordt.

In de praktijk is dat niet altijd haalbaar, waardoor er verschuivingen plaatsvinden. Dat kan door weersomstandigheden komen, een plant is natuurlijk een levend product. Je moet je partij-informatie dus up-to-date houden en die vergelijken met de verkooporders die er tegenover staan. Daar moet je uit kunnen halen waar je scheef gaat lopen met de aantallen; waar heb ik teveel en waar heb ik te weinig? Deze afstemming vindt vaak nog mondeling plaats. En via papiertjes, post-it’s en noem het maar op.

Steeds grotere rol Power BI

Dat systeem werkt wel, maar je mist een plek waar de info samenkomt voor het overzicht. Wat ik eigenlijk de laatste tijd steeds meer zie, is dat Power BI daar een rol in gaat spelen. Power BI is een tool van Microsoft die uit verschillende databases informatie kan halen en overzichtelijk naast elkaar weer kan geven.

Een dergelijk overzicht komt in de essentie altijd neer op hetzelfde: behoefte en aanbod naast elkaar wegstrepen. Maar de nuance zit ‘m erin dat de ene kweker dat per kenmerk wil weten, de ander per lengte, per hoofdgroep of per productgroep. In Agriware is recentelijk een functionaliteit ‘beschikbaarheidsplanning’ ontwikkeld, die in de aankomende releases sterk verder ontwikkeld zal worden om aan te sluiten bij deze specifieke wensen van tuinders.

Verschillen in aanpak bij kwekers

Ik ga bij het voorgaande verhaal even uit van de klassieke potplantkweker die op voorraad produceert. Alles hangt erg af van het type product dat je levert en de afzetmethode in die markt, maar het sturen en beïnvloeden van de groei van planten, zodat deze op een specifieke datum klaar zijn, is er altijd wel.

Je ziet dat er steeds minder plantaantallen aan de veilingklok wordt geleverd en juist meer op lange termijn op order wordt verkocht. Dat maakt het noodzakelijk om te weten of je verwachte aanbod overeenkomt met de verkooporders. Sommige kwekers zorgen dat ze naast hun vaste orderleveringen ook nog een percentage planten extra hebben voor de vrije verkoop. De uitdaging voor een kweker zit ‘m erin om exact te weten wat er nog leverbaar is nadat de op lange termijn geplande partijen zijn verkocht.

Is met het gebruik van Power BI het rondje door de kas overbodig geworden?

Degene die er verantwoordelijk voor is dat de planten op het juiste tijdstip leverbaar zijn moet toch elke dag even kijken hoe het met de plantjes gaat. Die hebben constante zorg en verzorging nodig en dat is ook het mooie van het vak. Dus het rondje door de kas of tuin zul je altijd houden. Maar hoe meer inzicht je hebt, hoe betere beslissingen je kan maken.

In een ideale wereld wil je natuurlijk als verkoper erop kunnen vertrouwen dat als het systeem zegt dat iets leverbaar is, dat het dan ook leverbaar is. En je wil het op tijd signaleren als er iets scheefloopt. Daarom is het handig om de verkregen informatie ergens centraal op te slaan. Dat zou ook bijvoorbeeld door middel van mobiele registratie kunnen.

De mobiele app die we nu hebben kan controles en inspecties uitvoeren en metingen verrichten. Je kunt erin aangeven wat de kwaliteit van de plant is, een verkoper kan hier waarschijnlijk ook nuttige informatie uit halen. Het mooiste is natuurlijk dat als mensen in de tuin staan en constateren dat een partij achterloopt, ze dat direct kunnen aangeven in het systeem en er tijdig bijgestuurd kan worden. Voorbeelden daarvan zijn het reserveren van vrij verkoopbare voorraad van een week eerder of later, planten bijkopen, of de klant informeren dat de planten niet op tijd of eerder beschikbaar zijn.

Eigenwijze planten verkopen

Het probleem dat je wil voorkomen is dat er een order geleverd moet worden en je hebt de planten niet. Dan moet je bijkopen bij andere kwekers en dat wil je natuurlijk niet. Op een plantje dat je moet inkopen om weer te verkopen maak je geen of niet veel winst. Ook wil je niet dat de planten die je op het oog had voor de order een week later klaar zijn zonder dat er een koper voor is.

De meerwaarde die Agriware biedt, is dat je je informatie centraal opslaat waardoor je meer inzicht hebt. Die behoefte zie ik steeds meer bij klanten ontstaan. Als je informatie dicht bij de werkelijkheid ligt en je op basis daarvan beslissingen maakt, krijg je een sluitende planning en krijgt elke eigenwijze plant een mooie plek.

Meer informatie? Bekijk onze webinar terug over: 'van Excelplanning naar overzicht in de kwekerij'.

Kijk de webinar 'van Excelplanning naar overzicht in de kwekerij' terug