Veel tuinbouwbedrijven voeren dagelijks een 'gevecht' met hun arbeidskrachten. Dat wil zeggen met de inzet en planning van deze krachten. Wat moet er deze week allemaal gebeuren, en hoeveel mankracht is hiervoor nodig? Dit zijn vragen die meestal worden beantwoord op basis van ervaringscijfers en gemiddelden die veelal in een Excel bestand worden bijgehouden met de nodige aannames, voorbehouden en bandbreedtes.

Arbeidsplanning is complex en lastig te analyseren

Doordat u als kweker met zoveel facetten rekening moet houden is het lastig om dit allemaal in een Excelsheet bij te houden. In de praktijk zie ik o.a. onderstaande problemen die het plannen van arbeid complex maken (ook in Excel). 

Probleem 1: De benodigde tijd voor activiteiten is lastig in te schatten

Het eerste probleem ontstaat bij kwekers die steeds meer verschillende variëteiten, kenmerken of sorteringen op een kwekerij kweken en waarbij de schaalgrootte toeneemt. Het is voor veel kwekers steeds moeilijker om op basis van ervaring en gemiddeldes een goede inschatting te geven van de uit te voeren activiteiten en de hoeveelheid tijd die hiermee gepaard gaat.

Probleem 2: 'Klant specifiek produceren' extra complex

Bovendien zorgt de toenemende mate van ‘klant specifiek produceren’ voor extra complexiteit. Hierbij dient een kweker tijdens de teelt rekening te houden met klant specifieke wensen, zoals het type pot of fust en het gebruikte groeimedium. Ook de manier waarop gewas(be)handelingen worden uitgevoerd zoals enten, toppen, steken, clippen, stokken, watergift, bemesting, gewasbescherming, etc. kunnen onderdeel zijn van het 'klant specifiek produceren'.

Probleem 3: Afhankelijk van uitvalpercentages per groeistadium

Verder zorgt de teelt van een gewas ervoor dat de verwachte inzet van (flex) werknemers afhankelijk is van het seizoen, het klimaat en de uitvalpercentages per groeistadium. Hierdoor is het managen van de arbeidsplanning op korte en lange termijn voor veel tuinbouwbedrijven niet altijd even gemakkelijk, waardoor uiteindelijk het zicht ontbreekt op de impact op de bemensing, de financiële begroting en de verwachte cashflow.

5 voordelen om tijd- en arbeidsregistratie in een ERP softwarepakket te doen!

Tijd- en arbeidsregistratie in een ERP softwarepakket kan u helpen om invloed te krijgen op de complexiteit. Door op deze manier te werken kunt u de bovenstaande problemen voorkomen. Hieronder wil ik vijf voordelen noemen van tijd- en arbeidsregistratie in een softwarepakket.

Voordeel 1: Normeringen bijstellen voor lange en korte termijn

Al met al voelt het plannen van arbeid op een tuinbouwbedrijf al snel als een sumoworstel wedstrijd waarbij niemand de uitkomst vooraf kan voorspellen en er een subjectieve werkelijkheid wordt gecreëerd.

Steeds meer kwekers maken daarom gebruik van de mogelijkheden binnen onze software. Zij maken op een eenvoudige wijze een nauwkeurige arbeidsplanning. Dit doen ze op basis van vooraf gedefinieerde normeringen voor zowel de korte- als lange termijn.

Voordeel 2: Overzichten per maand/week/dag om keuzes te maken

Door in de software tijd- en arbeidsregistratie te doen kunt u duidelijke overzichten per maand, week en dag maken. Deze overzichten ondersteunen de medewerkers in het nemen van goede beslissingen. Zo kunt u anticiperen op: het aantal geplande medewerkers in een piekperiode, ervoor kiezen om de productie bij te stellen of gewashandelingen verdelen over een bepaalde periode wanneer er teveel arbeid gepland is.

Voordeel 3: Inzicht in de productiviteit per productteelt

Zoals ik al eerder aangaf in deze blog: Hoe krijg ik invloed op mijn arbeidskosten in de tuinbouw?, is het lastig om invloed te krijgen op de arbeidskosten. Met een softwarepakket krijgt u inzicht in de productiviteit en daarmee ook de plek waar de meeste kosten worden gemaakt. U kunt dus beter sturen op basis van de gegevens die u krijgt. 

Voordeel 4: Analyse geplande en werkelijke productiviteit

Ook is het mogelijk om de normeringen achteraf te analyseren en te vergelijken met de werkelijk geregistreerde uren, zodat u de nieuwe teelten nog accurater kunt plannen. Dit scheelt tijd tijdens het opstellen van de planning, maar zorgt er vooral voor dat er niet teveel of te weinig mensen worden ingehuurd.

Voordeel 5: Integreer arbeidsplanning met andere processen

Omdat de arbeidsplanning in onze ERP software geïntegreerd is in de teelt- en ruimteplanning, is de arbeidsplanning altijd up-to-date ook nadat teeltresultaten gedurende de teelt zijn bijgewerkt door collega’s. Uiteindelijk is de uitkomst van de ‘planningswedstrijd’ met onze software zeer voorspelbaar, zodat men zich kan bezighouden met het managen van andere belangrijke taken.

New call-to-action