In mijn vorige baan bij Wageningen Economic Research heb ik vol enthousiasme meegewerkt aan programma’s voor digitale innovatie in de land en tuinbouw. Het was inspirerend om te zien hoe creatieve ontwikkelaars in korte tijd de mooiste apps ontwikkelden. Veel van deze apps waren echter geïsoleerde oplossingen die nauwelijks geïntegreerd waren met andere toepassingen binnen een bedrijf.

Dat gaf bij mij een ‘déjà vu’ gevoel. Ik ben mijn loopbaan namelijk begonnen bij een ERP-dienstverlener. Enterprise Resource Planning (ERP) software ondersteunt de planning, bewaking en administratieve verwerking van (vrijwel) alle bedrijfsprocessen in één geïntegreerd systeem. ERP biedt een oplossing voor zogenaamde eilandautomatisering: een lappendeken van verschillende softwareapplicaties die niet met elkaar praten. Met als gevolg dat data steeds opnieuw moet worden overgetypt, veel fouten gemaakt worden en geen tijdige en betrouwbare managementinformatie beschikbaar is. Ik was bang dat een explosie van apps zou leiden tot een nieuwe golf van eilandautomatisering. Zie het onderstaande Twitter-bericht uit 2012.

En nu in 2021 lijkt die vrees terecht te zijn geweest. WUR-onderzoeker en (oud-)collega Sjaak Wolfert trekt in zijn Mansholtlezing aan de bel over de wildgroei aan apps die de digitalisering van de landbouw- en voedselsector belemmert. Hij onderstreept het volgende:

Bedrijven hebben behoefte aan integrale ondersteuning van hun management. Dus een app is vaak heel handig in gebruik, maar dan moet die wel samenwerken met andere apps of achterliggende grotere informatiesystemen die bedrijven al gebruiken. Als dat niet het geval is, slaat het voordeel al weer snel om in het nadeel van bijvoorbeeld extra administratieve handelingen.

Sjaak Wolfert, Wageningen University & Research

Agriware apps onderdeel van geïntegreerde bedrijfssoftware

Bij Mprise Agriware zijn wij het helemaal eens met deze visie. Als specialist van geïntegreerde bedrijfssoftware investeren wij veel tijd en energie in de integratie van onze apps in onze ERP-oplossing. De apps voor de werkvloer (Agriware 365 Operations) en de bedrijfssoftware voor het kantoor (Agriware 365 Business Central) zijn onderdeel van één integraal, consistent datamodel. Onder de motorkap draaien onze apps op één dataplatform en is data-uitwisseling gestandaardiseerd in API’s. Hierdoor werken de apps in Operations niet alleen naadloos samen met elkaar en met Business Central, maar kunnen ze ook makkelijk met andere softwareoplossingen worden gekoppeld. Bovendien is het met Agriware 365 Analytics eenvoudig om data uit de apps te combineren met die uit Business Central en andere systemen, te verrijken met slimme algoritmes en te presenteren in gebruiksvriendelijke dashboards. Deze integrale oplossing maakt data-gedreven tuinbouw mogelijk waarin medewerkers in de kas, op het veld en kantoor effectief met elkaar samenwerken.

Naadloze samenwerking kas/veld en kantoor

Bijvoorbeeld: een productiemanager stuurt vanuit Business Central geplande werkorders naar onze Work App. De geboekte realisatie ervan in de app is direct weer beschikbaar om de productieplanning te actualiseren.

Een ander voorbeeld: de Inspect App gebruikt templates uit Business Central en synchroniseert real-time uitgevoerde inspecties. De werkplanner kan hierdoor in Business Central direct een opvolgactie inplannen en de werkorder daarvoor naar het takenlijstje sturen in de Work App van de betreffende medewerker. Een laatste voorbeeld: de productiemanager heeft een real-time dashboard met data waarin de werkelijke en verwachte doorlooptijden, uitvalpercentages, opbrengsten en kostprijzen inzichtelijk zijn per partij. Dit dashboard wordt continu gevoed met data uit de apps, Business Central en externe systemen.

Geïntegreerd kom je verder!

Kortom, onze apps zijn geen ‘stand alone’ oplossingen maar integraal onderdeel van onze Agriware-oplossing. Gegevens worden eenmalig bij de bron geregistreerd en zijn dan direct beschikbaar voor hele organisatie. Dat is efficiënt, minder foutgevoelig en zorgt voor actuele en betrouwbare managementinformatie. Dit maakt het mogelijk om op de werkvloer echt vanuit je planning te werken en op het kantoor direct bij te sturen als dat nodig is. Oftewel: met ‘stand-alone’ apps ga je misschien sneller, maar geïntegreerd kom je (veel) verder!

New call-to-action