De kop boven deze blog heb ik niet zelf verzonnen. Ik heb hem ooit gehoord van iemand, die de waarde van onze software had ontdekt. Als je over die woorden nadenkt zie je daar veel wijsheid in, althans, dat vind ik. Software heeft waarde. Je kunt die waarde beschouwen als een kostenpost. Dan heb je geld uitgegeven en dat was dat. Maar eigenlijk is goede automatisering natuurlijk een goede, zeg maar gerust onontbeerlijke investering.

Mprise Agriware laat momenteel een HBO-er stageonderzoek doen naar hoe klanten de waarde van ons product ervaren. Dat is best een belangrijke vraag. Het is met automatisering net als met reclame. Je weet wel precies wat het kost (het bedrag onderaan de rekening), maar nooit precies wat het opbrengt. Software kun je niet tillen. Software heeft geen kleur of vorm waar je (zoals bij een auto) op kunt vallen. Software bestaat en doet een aantal dingen. Hoe veel waarde je daaraan hecht, dat is altijd een kwestie van interpretatie.

Wat betaal je ervoor?

Over de prijs van auto’s is relatief weinig discussie. Iedereen snapt, dat staal en wielen en een stuur en een dashboard geld kosten. De prijs is de optelsom van al die kosten plus wat de minister van Financiën meent daarover te moeten heffen. Maar in software zit geen staal, geen wiel en geen stuur. In software zitten alleen uren. Uren van de consultant, van de programmeur, van de helpdesk. Plus nog een beetje overhead. Maar wat heb je aan software? Of nog concreter, wat heb je aan software van Mprise Agriware?

Het beter benutten van ruimte en arbeid

Software van Mprise Agriware helpt kwekers hun ruimte en hun arbeid beter te benutten. Dijk van Dijk vertelde dat zijn ruimtebenutting 6% efficiënter was geworden sinds hij ons nieuwe systeem gebruikt (bekijk onderstaande video). Dan is investeren in software alleszins rendabel. 

DijkVanDijk_v1-1

Het is goed om zo’n cijfer eens te noemen. Net als veel andere ondernemers zijn kwekers geneigd om investeringen te zien als alleen maar kosten. Factuur betaald. Centen weg. Terwijl investeringen (zeker investeringen in goede software) vooral een middel zijn om meer geld te verdienen op een bedrijf.

Software helpt je efficiënter werken

Software helpt je om efficiënter te werken, tot betere gegevensuitwisseling tussen de verschillende bedrijfsprocessen te komen en minder fouten te maken omdat er minder vaak gegevens hoeven te worden ingebracht. Minder fouten = minder frustraties = minder kosten = meer arbeidsvreugde = meer rust in de tent. Toegegeven, dat is niet allemaal volledig kwantificeerbaar, maar iedere kweker kan invoelen wat minder gezeur voor zijn  bedrijf betekent. Wat het inhoudt als je niet de hele dag brandjes loopt te blussen, maar continue bezig kunt zijn met ondernemen. Bekijk hieronder van Ilone Ammerlaan daarover zegt.

Leo_Ammerlaan_v1

Welke waarde heeft software?

Toch blijft het lastig om de echte waarde van ons product aan klanten potentiële klanten duidelijk te maken. Als ze ons kennen en hun systeem willen upgraden, is het doorgaans wat eenvoudiger. Dan hebben ze de waarde van goede software al leren kennen. Maar er zijn ook bedrijven, die zo zijn gegroeid, dat het houtje-touwtje systeem van Excelbestanden uit zijn voegen barst.

De kweker begrijpt dan wel dat software waarde toevoegt, maar kijkt toch eerst naar de kosten. Terwijl een veel relevanter vraag is hoe goede software jouw bedrijfsprocessen maximaal efficiënt en maximaal geïntegreerd laat verlopen. In plaats van na te gaan hoe veel daar te besparen of meer te verdienen valt, is de vraag of de softwareleverancier het met honderd of met 150 uren moet doen en of dat uurtarief reëel is.

Ik snap het wel, investeringskosten zijn ook kosten. De kost gaan voor de baat. Dat is een oud-Nederlands spreekwoord, maar tegelijk ook juist hier een waarheid als een koe.

New call-to-action