Gipmans Planten is een moderne jonge planten kwekerij met een focus op glastuinbouw en vollegronds groenteplanten en kruidenplanten. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in grote homogene partijen planten. Het totale opper- vlak beslaat circa 45 ha. 

Gipmans kan met compleet geautomatiseerde productielijnen efficiënt produceren. Hierdoor zijn constante kwaliteit en gelijkmatige groei gegarandeerd. De specifieke teeltomstandigheden van de klant zijn daarbij leidend. Door intensief met klanten mee te denken, optimaliseren zij samen de teelt van de klant. Daarbij is innovatie het sleutelwoord. 

Innovatie is ook de motivatie geweest voor de nieuwe bedrijfssoftware van de Gipmans Groep.

Situatie

In 2009 liep Gipmans aan tegen de levensduur van de software; Tria+ voor productie en Tria Fin voor financieel. De software partner wilde deze producten afstoten, omdat de kennis bij één medewerker lag. Deze wankele basis was voor Gipmans een te grote risicofactor.

Gipmans zocht een nieuwe software leverancier voor de ontwikkeling van een “nieuwe standaard” voor de plantenkwekerij. De software moest verder modern en stabiel zijn, goed functioneren en bij voorkeur met andere plantenkwekerijen samen gekozen worden.

“Die gezamenlijkheid vonden wij belangrijk, wij hebben dan ook intensief contact gehad met andere plantenkwekerijen,”

aldus Jos Gipmans, Directeur bij Gipmans Planten.

Resultaat

Gipmans is tevreden met de keuze voor Microsoft Dynamics NAV en IS Agriware.

Wij hebben nu een geïntegreerd systeem, wat een betere communicatie met onze relaties mogelijk maakt, een gedetailleerder financieel beheer, meer inzicht en vooral meer sturingsmogelijkheden. Ook het decentraal verwerken van gegevens levert voordelen op. De productiemedewerker is zelf verantwoordelijk voor de registratie. Dit heeft de betrokkenheid verbeterd. Wij zien dat medewerkers meer gedreven zijn om met vragen te komen en zelf na te denken over een mogelijke oplossing."