Hoe plantenkwekerij Brabant Plant met Agriware 365 Analytics data uit verschillende bronnen combineert

In Haarsteeg, Noord-Brabant, ligt plantenkwekerij Brabant Plant. Brabant Plant is klant bij Mprise Agriware en recent gingen de twee bedrijven een nieuw project aan rond de vraag; hoe combineer je productiedata uit Agriware Business Central met data uit sensoren en andere bronnen? Hier kwam Agriware 365 Analytics om de hoek kijken. We spreken Marvin Verkuijlen (teeltonderzoeker bij Brabant Plant, te zien op de foto rechtsboven) en Luuk van Geijtenbeek (manager Agriware Analytics).

Brabant Plant; een veelzijdige plantenkwekerij
Marvin schuift aan na een fietstocht binnen het bedrijf. “Ik kom net uit een klimaatkamer van dertig graden en nu ben ik even in één van de kantoren gaan zitten”, schetst hij de dynamiek van zijn werkdag. De teeltonderzoeker bij Brabant Plant studeerde toegepaste biologie met een specialisatie in toegepast plantonderzoek en praat vol passie over zijn werk: “We zijn een heel diverse plantenkwekerij. We doen veel met glasgroenten zoals tomaten, komkommers en paprika. Daarnaast hebben we ook sierteelt en afkweekmateriaal. Er zijn maar liefst 27 verschillende afdelingen, de processen zijn vaak complex.”

Business Central-data en klimaatdata uit sensoren combineren
“Er komt een enorme hoeveelheid data kijken bij het managen en combineren van alle opkweekpartijen”, vertelt Marvin. “Alle kassen worden met klimaatdata gestuurd en elke plant, soort en fase heeft zijn eigen receptuur. Daarnaast wordt elke plant in het teeltverloop nog wel drie of vier keer verplaatst. Alle data van elke fase en elke locatie bij elkaar verzamelen is erg tijdsintensief. Binnen Brabant Plant hebben we een dynamisch team met veel vakkennis. Ons bedrijf streeft er naar om klantspecifiek de best mogelijke kwaliteit te leveren. Begrip van onder andere de klimaatdata is hier een belangrijke factor in. Voor een zo compleet mogelijk beeld werd er altijd al veel data verzameld. Buiten alle klimaatparameters kun je hierbij ook denken aan plant- en rasspecifieke eigenschappen en alle plant- en teeltbeoordelingen. Ik merkte dat met de versnippering van datasystemen veel inzichten onbenut bleven.”

“Er komt een enorme hoeveelheid data kijken bij het managen en combineren van alle opkweekpartijen”

Data-puzzels voor gevorderden
Op de vraag hoe het verzamelen van data eerder in zijn werk ging, antwoordt Marvin: “Om een volledig teeltbeeld te krijgen werd handmatig partijinformatie met datum- en locatiegegevens vanuit Agriware samengevoegd met de klimaatdata uit het Priva klimaatsysteem. Dit is per partij een aardige klus omdat de plant in zijn teeltverloop door verschillende afdelingen is gerouleerd. Vervolgens werden deze gegevens nog aangevuld met overige losse plant- en teeltmetingen. Niet alleen is dat proces gevoelig voor fouten, het kost ook veel tijd. Ik dacht: dit kan anders. Vervolgens sloegen we de handen inéén met het team van Mprise Agriware, die met hun IT-expertise vorm konden geven aan de ideeën. Daar is dit project uit voortgekomen en ik denk dat we heel trots kunnen zijn op wat we met elkaar hebben neergezet.”

Eerste fase succesvol afgesloten
Luuk van Geijtenbeek, manager Agriware Analytics, vult aan: “We gingen rond de zomer van 2021 van start en we zijn heel blij met de samenwerking tussen ons team en het team van Brabant Plant. In de eerste fase hebben we de partij- en klimaatdata bij elkaar gebracht. Dus dat deel van het werk dat eerst handmatig bij elkaar gezocht moest worden. Een correcte registratie binnen Agriware Business Central is daarbij essentieel. Data moet volledig en betrouwbaar zijn. We gaan nu een tweede fase van het project in, waarin we de data over partijen en klimaat gaan combineren met beoordelingsdata uit waarnemingen en inspecties.”

Fase twee van het project
Marvin, enthousiast: “Fase twee wordt pas echt interessant! Als we naast partij- en klimaatdata ook beoordelingsdata kunnen koppelen, dan kunnen we pas echt gaan analyseren. Op deze wijze worden de in de kas gemaakte teeltkeuzes van de teler autonoom per partij vastgelegd tot een zogezegd 'gedraaid receptuur'. Door nu ook de 'uitkomst' vanuit de beoordelingen van de plant te koppelen kunnen we echt bedrijfsintellect op gaan bouwen. Het is een enorme puzzel, maar ik denk dat we al heel wat stukjes bij elkaar hebben gelegd. Ik ben hier best trots op en ben ook blij dat we hier met Mprise Agriware mee aan de slag konden gaan.”

“Als we naast partij- en klimaatdata ook beoordelingsdata kunnen koppelen, dan kunnen we pas echt gaan analyseren.

Wisselwerking tussen praktijk- en IT-kennis
Luuk: “Maar puur uit nieuwsgierigheid, is het voor jullie als kwekerij lastig dat wij als IT-bedrijf beperkte teeltkennis hebben? Wij kunnen de data uit meerdere bronnen ontsluiten, modelleren en door middel van slimme visualisaties presenteren. Maar bij het interpreteren en analyseren van de data houdt het voor ons dan weer op.”
“Daar zit natuurlijk een verschil, wij lopen hier elke dag door de kassen”, antwoordt Marvin. “Jullie kunnen vanuit jullie kantoor natuurlijk niet altijd inschatten of de bedachte oplossingen wel praktisch zijn. Zolang jullie je dat realiseren en wij vervolgens de ruimte hebben om terug te koppelen vanuit onze praktijkervaring, is het een mooie wisselwerking.”

Nieuwe mogelijkheden
Marvin vervolgt: “De hoeveelheid aan data wordt alleen maar groter en groter. Met de data op partijniveau op orde, zijn de mogelijkheden straks legio. Je kunt kostenberekeningen maken, je kunt voor elke functie binnen het bedrijf een dashboard maken, we kijken momenteel naar een combinatie met scouting-data… ik zie ontzettend veel mogelijkheden. Ook beoordelingen van klanten zou ik mee willen nemen, dan heb je echt data over de hele keten heen.”
“Naast de teeltgegevens zijn we bezig om de kosten van arbeid, energie, transport en materiaal in kaart te brengen zodat ook daar met één druk op de knop overzicht komt”, vult Luuk van Geijtenbeek nog aan. “Dus het stuk kostprijs nacalculatie, waarbij de werkelijke kosten, zowel de directe als indirecte kosten, kunnen worden afgezet tegen de vooraf geplande kosten.”

“De hoeveelheid aan data wordt alleen maar groter en groter. Met de data op partijniveau op orde, zijn de mogelijkheden straks legio.”

Stapsgewijs implementeren
Op mijn vraag of er voor medewerkers veel veranderd is in hun manier van werken antwoordt Marvin: “We waren altijd al veel bezig met datagericht werken, maar nu hebben we tools waarin we de data veel beter in beeld kunnen brengen. We hebben een enorme stap kunnen zetten in het gekoppeld vastleggen en visueel maken van data, zodat de teler nog beter data-onderbouwd kan gaan sturen. We willen de expertise en jarenlange ervaring van onze telers visueel kunnen maken in de computer.” Hoe hou je het overzicht tijdens de implementatie? “Doordat de mogelijkheden legio zijn is het belangrijk voor een organisatie om goed te beseffen welke functionaliteiten prioriteit hebben”, legt Marvin uit. “Één collega van mij zegt altijd: let op het verschil tussen 'need' en 'nice'. Ik heb geprobeerd het in te kaderen en de implementatie stapsgewijs te benaderen. Uiteindelijk is het plan heel goed ontvangen en medewerkers die nu overzichtelijk door data heen kunnen klikken zijn heel enthousiast.”

Met het koppelen van data klaar voor de toekomst
Marvin vat het verhaal nog even kort samen: “Datagericht werken is de toekomst, maar voor onder andere plantenkwekers is het een uitdaging om klimaatdata per locatie op te halen, aangezien partijen met hun verschillende plantfasen door meerdere locaties rouleren. Dit maakt datacollectie en -analyse erg omslachtig. Nu we deze koppeling hebben gemaakt wordt per partij het 'gedraaide receptuur' vastgelegd. Door nu ook de plantbeoordelingen te koppelen kunnen we meer inzicht krijgen in wat klimaatparameters met de plant doen. Zodoende kunnen we nóg datagerichter leren en optimaliseren."

 

Meer informatie?

Phone tablet laptop front small-2

Meer weten over plantenkwekerij Brabant Plant? Neem een kijkje op hun website.

Benieuwd of Agriware 365 Analytics ook voor jullie bedrijf iets kan betekenen? Lees hier meer informatie, of neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact ons