Naast alle nieuwe functionaliteit die is gereleaset met CU 08 van 13.02, en waar u in het vorig nieuwsbericht over hebt kunnen lezen, is er ook een nieuwe versie van de app beschikbaar gekomen.

Inmiddels wordt er uitgebreid op deze nieuwe versie getest door onze klanten in een Quality Assurance omgeving van de Time app. In deze nieuwe versie zijn een aantal functionele uitbreidingen en bugfixes opgeleverd. Dit zijn:

 • Uitgebreide logging op backend om uitlog devices te onderzoeken
  • Soms logt een device uit, waarbij de informatie op het device (indien geen verbinding beschikbaar was) verloren gaat. De logging moet meer informatie opleveren waardoor we nader kunnen onderzoeken onder welke omstandigheden dit optreedt.
 • Tijdsregistratie op werk opdrachten
  • Het is ook mogelijk om tijd op werkopdrachten te registreren via de app. Hiervoor dient wel de koppeling met Agriware voor uw bedrijf aangepast te worden om dit in gebruik te kunnen nemen.
 • Spaanse taal ondersteuning
 • Duitse taal ondersteuning
 • Scanning van een tag levert niet altijd de juiste resource op
  • Tijdens het taggen werd bij het doorzoeken van de resources op zowel code als naam gezocht. Dit kon er toe leiden dat bij zoeken op de code AG de resource namen Agnesen en Zaagmans naar voren konden komen. Nu wordt voor het registreren van de tag uitsluitend op code gecontroleerd. Het zoeken in de app zelf is onveranderd. Hier wordt op zowel code als naam gezocht.
 • Kleine bugfixes
 • Geluid vervalt bij het NFC taggen.
  • Het geluid is device afhankelijk bij het aanroepen van de NFC module op het device zelf. Dit is niet door Mprise geprogrammeerd. Met de transitie naar een hogere Chrome versie is dit geluid bij het taggen komen te vervallen. Door Mprise wordt onderzocht onder welke omstandigheden, op wat voor device en op welke wijze een signalering kan worden afgegeven dat een tag gelezen is.

Zodra de tests door onze klanten positief zijn afgerond zal deze nieuwe versie op Productie worden geïnstalleerd.