In 2020 wordt arbeidsplanning van groot belang. Werkgevers moeten oproepkrachten minstens vier dagen van tevoren oproepen voor het werk. Als de werkgever een oproep binnen vier dagen afzegt, heeft de oproepwerknemer recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen. Nauwkeuring plannen van arbeid is dus in ieders belang. De Agriware Time app speelt in op deze behoefte.

Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag, meldt de Rijksoverheid. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo gaan werkgevers vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen. Twee experts van Mprise Agriware reageren op deze nieuwe wetgeving en hoe software hierbij kan ondersteunen.

Het monitoren van arbeidsinzet

Alex Boom, consultant, ziet in de praktijk wat deze wetgeving betekent. “Arbeid is een grote factor in het totale plaatje van een tuinbouwbedrijf. Kwekers sturen hierop en monitoren de inzet. Vaak gebeurt dat nu op papier. Het inzicht dat daarmee ontstaat is beperkt. Met de Time app lijkt het alleen te gaan om het controleren van uren die betaald moeten worden, maar dat hoeft zeker niet altijd het hoofddoel te zijn.

De app leent zich ook uitstekend in het verkrijgen van inzicht omtrent arbeidsresultaten. Een kweker kan met dat inzicht gerichter zoeken naar procesonderdelen die verbeterd kunnen worden, om bijvoorbeeld een snellere arbeidsnorm tot stand te brengen. Ik merk dat dit in de praktijk een organisatieverandering of verandering van werkhouding met zich meeneemt. De software ondersteunt dit, maar juist de acceptatie bij de werknemers is een sleutelfactor voor het succes. De versterking tussen mensen en IT is cruciaal.”

De Time app van Agriware

Arno Hogervorst, solution architect, geeft een toelichting op de Time app van Agriware. “Het is een volledig tijdregistratiesysteem om arbeid te registreren en te verwerken voordat het een loonadministratiepakket in gaat. Het bevat een aantal slimmigheden: roosters per persoon, hoeveel uur moeten ze werken en hoe zit het met overuren? De Time app registreert dit, zodat je het verder kunt verwerken in een loonpakket inclusief CAO-regelgeving van de sector.

Het gaat er vooral om dat we op een efficiënte manier op de werkvloer tijd kunnen registreren. Opdrachten die we plannen in Agriware krijgen we zichtbaar in de app. Ook de partijen komen in de app. Tijd kan dan gealloceerd worden tot op productiepartijniveau. Ook met generieke handelingen. Dit is essentieel, want hiermee zijn we in staat om de werkelijke kosten toe te kennen aan individuele teeltpartijen.”

Download de Time App flyer