Werk beter samen: kas, veld en kantoor.

Aangezien een groot deel van de data ontstaat op de werkvloer, is het van groot strategisch belang dat de werkvloer digitaal verbonden is met de rest van de organisatie. 

 1. Gegevens registreren in de kas of op het veld
 2. Koppel informatie in Business Central 365 integraal
 3. Stuur op tijd bij en maak slimme beslissingen

group tablet phone

 

"Digitaliseren en optimaliseren van bedrijfsprocessen begint op de werkvloer"

Agriware 365 Operations

Operations

image-from-rawpixel-id-3259547-original

Teelt en kwaliteit

De Agriware Inspect appis een mobiele applicatie die nauw met Agriware 365 [ERP-pakket] is geïntegreerd. De app is gemaakt voor veredelaars, zaadbedrijven en kwekers. 

Lees verder

operations 365-1

Arbeid en tijd

Arbeid is kostbaar. Bij veel tuinbouwbedrijven bestaat de kostprijs voor meer dan 25% uit arbeidskosten. Grip houden op het plannen, registreren en analyseren van arbeid.

Lees meer

AGRIWARE-logo-2019-INSPECT-[RGB]
Het inspecteren van planten of gewassen en het scouten van rassen

Verzamel data vanuit het veld

De Agriware Inspect app is een mobiele applicatie die nauw met Agriware 365 Business Central is geïntegreerd. De app is gemaakt voor veredelaars, zaadbedrijven en kwekers. De onderstaande drie uitdagingen waren het startpunt om deze app te ontwikkelen.
 1. Eenvoudig verzamelen van gegevens m.b.t. groei en kwaliteit van partijen.
 2. Inzicht geven in historie van een partij aan de mensen op de vloer.
 3. De scouter van nieuwe rassen ook inzicht geven in inkoop, proef en productie gegevens . 
 4. Voer inspecties uit om de groeiresultaten vast te leggen en de planning aan te passen. 

 

Werken vanuit één digitale bron

Door gebruik te maken van de app en de ERP, werkt u vanuit één digitale bron. De app geeft uw medewerkers in het veld of in de kas de informatie uit Agriware 365. En de observaties die worden uitgevoerd komen weer terug in Agriware 365. Op die manier bespaart u tijd, bouwt u een historie op en kan u gegevens vergelijken. 

De app heeft zijn eigen database, omdat daarin veel data wordt onthouden, zoals foto's, video's en sensordata, die je liever niet in de Agriware 365 database opslaat. De frequentie van synchronisatie tussen de databases is instelbaar door de gebruiker.

Met de Inspect app worden observaties en inspecties uitgevoerd. Omdat er niet altijd internetverbinding aanwezig is op de productievelden is het ook mogelijk om offline te werken.

Krijg direct een overzicht van de Inspect app met onze factsheet. 

Download de factsheet over de Inspect app

Mogelijkheden inspect app:

Inzicht in het assortiment

 • Overzicht van alle in alle levensfases, van gescout tot in productie en afbouw.
 • Producteigenschappen en afbeeldingen.
 • Waarnemingen m.b.t. de producten, ook vanuit productie.  

Opvragen van Partij-informatie

 • Op basis van GPS locatie of afdeling snel de juiste partij vinden.
 • Inzicht in partijgegevens, inspectie-historie, afbeeldingen, opmerkingen en taken.  

Vastleggen van Gewasinformatie 

 • Foto’s en video’s toevoegen aan een gewas.
 • Teeltduur en teeltresultaat aanpassen zoals verwachte opbrengsten.
 • Scouting resultaten vastleggen.
 • Nieuwe producten creëren. In Agriware 365 kunt u hier weer producttesten en productieplanning maken. 
 • Registratie van aantal gezaaide of gestoken (stek) planten.
 • Kiemtelling registratie en bijstellen van partij.
 • Uitval registeren gedurende de teelt.

Omdat Agriware Inspect ook wordt gebruikt door producenten van zaden zijn er voor deze doelgroep specifieke functionaliteiten toegevoegd, zoals:

 • Inzicht in ouderlijnen, vader en moeder.
 • Opkweek van jongen planten male + female en planten op velden.
 • Controleren van gewas, bloei en bevruchting m.b.v.:
  Flowering Inspection, Polination Inspection en Nicking Inspection.
 • Inzicht en bijwerken van geplande zaad opbrengst in % of KG m.b.v. een ‘Yield Update’.
 • Scouten en registratie van ziektes en gewasbehandeling plannen.  

Hoe houd ik grip op de kwaliteit van mijn assortiment, van scouten en testen, tot productie?

Agriware 365 Operations | Inspect app

AGRIWARE-logo-2019-TIME-[RGB]

Tijd plannen, registreren, analyseren en doorberekenen in de kostprijs

Arbeid is kostbaar. Bij veel tuinbouwbedrijven bestaat de kostprijs voor meer dan 25% uit arbeidskosten. Grip houden op het plannen, registreren en analyseren van arbeid is daarom essentieel voor het succes van een onderneming.  Ook deze app is onstaat vanuit de uitdagingen die kwekers hebben: 
 1. U wilt grip krijgen op uw arbeidskosten en kostprijzen. Hoeveel kost het u om een partij te produceren, klaar te maken voor verkoop en af te leveren?
 2. De papieren urenbriefjes zorgen voor een hoge foutgevoeligheid en het kost veel tijd om deze te verwerken. Hoe kunt u fouten voorkomen en efficiënter werken?
 3. U wilt op de kostenpost arbeid geld besparen. Wat zijn de geplande versus werkelijke arbeidskosten en waar kunt u op besparen?
 4. Door het grote aantal activiteiten en medewerkers is het lastig om overzicht te houden. Hoe zorgt u voor een actueel, overzichtelijk en efficiënt arbeidsrooster?

Mprise Agriware 365 biedt een volledig systeem dat zowel tijdregistratie (klokken) als arbeidsregistratie ondersteunt. Hiermee kan een tuinbouwbedrijf, zowel operationeel als financieel de arbeid managen. 

Lees alles over arbeid- en tijdregistratie in de factsheet. 

Download de factsheet over Agriware Time


Beheren en plannen van arbeid

Op basis van uw arbeidscontracten kunt u de planning maken voor het nieuwe seizoen. Pauzes, vrije dagen en andere bijzonderheden wilt u daarin meenemen. Op piekmomenten zijn er extra mensen nodig, maar wanneer zijn ze nodig? En kunnen er kosten bespaard worden om de planning iets aan te passen? 

Met Agriware 365 krijgt u dit inzicht en overzicht. U maakt een arbeidsrooster op basis van arbeidscontracten en de gaten kunnen opgevuld worden met uitzendkrachten. 

 

pexels-photo-3861958 3-Feb-25-2022-03-54-57-83-PM

Registreren van tijd in de kas of op het veld

Het inklokken en uitklokken is op veel tuinbouwbedrijven al geregeld door een kloksysteem. Veelal is een dergelijk systeem niet gekoppeld aan andere systemen. 

Mprise Agriware biedt een geïntegreerde tijdregistratie (aanwezigheidsregistratie) waarbij gegevens in een dagstaat per medewerker worden vastgelegd. Hierbij is er altijd zicht is op de geplande en werkelijke aanwezigheid (starttijd, eindtijd en pauzes) en kunnen correcties eenvoudig doorgevoerd worden. 

De Agriware Time app  biedt u onder andere:

 1. Registreren werkelijke aanwezigheid en pauzes.
 2. Vastleggen van activiteiten per groep, die met dezelfde activiteiten bezig zijn, of per persoon. 
 3. Registreren van activiteiten en deze koppelen aan een locatie, werkorder, partij of productgroep.
 

Goedkeuren en verwerken van gegevens

Naast het klokken van start- en eindtijden, is het van belang om zicht te houden op de productiviteit van medewerkers. Door medewerkers de tijd te laten registeren per locatie, werkorder, partij of productgroep, krijgt u inzicht in welke productieve taken er verricht zijn en hoeveel tijd er niet-productief is gehandeld.

Per dag kijkt de arbeidsleider of de uren inhoudelijk goed zijn ingevuld en per week doet de administratie dat. Eventuele fouten kunnen dan nog gewijzigd worden. 

In de Agriware Time app kunt u de activiteiten en werkopdrachten relateren aan partijen. Hierdoor worden de arbeidskosten direct toegewezen aan specifieke teelten. Dit kan op basis van een locatie, werkorder of productgroep. Zo worden de arbeidskosten ook verrekend in de kostprijs. Daarna kan via ingestelde regels tarieven worden toegepast, bijvoorbeeld overuur-, weekend- en feestdagtarief

Wanneer alles geregistreerd is, kan u de geplande arbeidskosten per teelt te vergelijken met de werkelijke arbeidskosten. 

De Agriware Time app biedt onder andere:

 1. Arbeidsregistratie op activiteit / positie (afdeling/kap/pad/poot)
 2. Arbeidsregistratie op werkopdracht (gepland werk)
 3. Uren controle per activiteit of werkopdracht
 4. Directe arbeidskosten toewijzen aan partijen

Lees alles over arbeid- en tijdregistratie in de factsheet. 

Download de factsheet over Agriware Time
 

Untitled design (31)-1

 

Ronald Sales Agriware contact support 2l-2-1

Persoonlijk in gesprek?

Agriware 365 Operarions biedt de klant de mogelijkheid om data om te zetten in actie door middel van toekomstbestendige software. Wij doen dit met kant-en-klare dashboards die direct toegepast kunnen worden in uw bedrijfsproces. Wilt u persoonlijk in gesprek? Dat kan, stel uw vragen in de chat of bel met één van onze deskundigen.

Neem contact op