Apps op de werkplek

Er is een tendens zichtbaar dat functionaliteit die altijd beschikbaar was in bedrijfssoftware, zoals Agriware ERP, daarvan wordt losgemaakt en beschikbaar wordt gesteld aan de mensen die vooral werkzaam zijn in de kas, in de schuur of in het open veld.

Mprise Agriware heeft deze trend onderkend en heeft een speciaal team in het leven geroepen om deze mobiele softwareprogramma's (apps) te ontwikkelen. Inmiddels zijn de volgende apps beschikbaar voor gebruik:

 1. De Agriware Inspect App
 2. De Agriware Time App

Flyer Agriware Inspect app

Klik hier om te downloaden

AGRIWARE-logo-2019-INSPECT-[RGB]

De Agriware Inspect app [eerder Fieldbook App] is een mobiele applicatie die nauw met Agriware 365 [ERP-pakket] is geïntegreerd. De app is gemaakt voor veredelaars, zaadbedrijven en kwekers. 

Door gebruik de maken van de app en de ERP, werkt u vanuit één digitale bron. De app geeft uw medewerkers in het veld of in de kas de informatie uit Agriware 365. En de observaties die worden uitgevoerd komen weer terug in Agriware 365. Op die manier bespaart u tijd, bouwt u een historie op en kan u gegevens vergelijken. 

De app heeft zijn eigen database, omdat daarin veel data wordt onthouden, zoals foto's, video's en sensordata, die je liever niet in de Agriware 365 database opslaat. De frequentie van synchronisatie tussen de databases is instelbaar door de gebruiker.

Met de Inspect App worden observaties en inspecties uitgevoerd. Omdat er niet altijd internetverbinding aanwezig is op de productievelden is het ook mogelijk om offline te werken.

De app kan gebruikt worden voor:

Opvragen van Gewasinformatie

 • Geslacht, ras, kenmerken

 • Teeltduur, teeltfase en ruimteverbruik

 • Geplande en ongeplande teelt activiteiten en to-do’s 

Vastleggen van Gewasinformatie 

 • Foto’s en video’s toevoegen aan een gewas
 • Teeltduur en teeltresultaat aanpassen zoals verwachte opbrengsten
 • Gewasopdrachten toevoegen zoals: gewasbehandeling, bestrijding actie, gewasinspectie
 • Scouting resultaten vastleggen
 • Nieuwe producten creëren. In Agriware 365 kunt u hier weer producttesten en productieplanning maken. 
 • Registratie van aantal gezaaide of gestoken (stek) planten
 • Kiemtelling registratie en bijstellen van partij
 • Uitval registeren gedurende de teelt
 • Gewas verplaatsingen vastleggen per afdeling, kap, pad of poot
 • Oppot resultaten vastleggen
 • Geheel of gedeeltelijk verkoopklaar melden (beschikbaar voor verkoop) 

Agriware Field Book 02

Specifieke functionaliteiten voor zaadproducenten

Omdat Agriware Inspect ook wordt gebruikt door producenten van zaden zijn er voor deze doelgroep specifieke functionaliteiten toegevoegd, zoals:

 • Inzicht in ouderlijnen, vader en moeder
 • Opkweek van jongen planten male + female en planten op velden
 • Controleren van gewas, bloei en bevruchting m.b.v.:
  Flowering Inspection, Polination Inspection en Nicking Inspection
 • Inzicht en bijwerken van geplande zaad opbrengst in % of KG m.b.v. een ‘Yield Update’
 • Scouten en registratie van ziektes en gewasbehandeling plannen 

AGRIWARE-logo-2019-TIME-[RGB]

Arbeid is kostbaar. Bij veel tuinbouwbedrijven bestaat de kostprijs voor meer dan 25% uit arbeidskosten. Grip houden op het plannen, registreren en analyseren van arbeid is daarom essentieel voor het succes van een onderneming.  

Mprise Agriware® biedt een volledig systeem dat zowel tijdregistratie (klokken) als arbeidsregistratie ondersteund. Hiermee kan een tuinbouwbedrijf, zowel operationeel als financieel de arbeid managen. 

Tijdregistratie

Het inklokken en uitklokken is op veel tuinbouwbedrijven al geregeld door een kloksysteem. Veelal is een dergelijk systeem niet gekoppeld aan andere systemen. Soms is er wel een mogelijkheid door handmatige acties uit te voeren door bijvoorbeeld een export te maken naar Excel om bijvoorbeeld de facturen van uitzendbureaus te controleren of de kostencalculatie te kunnen maken. 

Aanwezigheid registratie.jpg

Mprise Agriware biedt een geïntegreerde tijdregistratie (aanwezigheidsregistratie) waarbij gegevens in een dagstaat per medewerker worden vastgelegd. Hierbij is er altijd zicht is op de geplande en werkelijke aanwezigheid (starttijd, eindtijd en pauzes) en kunnen correcties eenvoudig doorgevoerd worden. Ook is het matchen van facturen en het relateren van arbeidskosten hierbij mogelijk. Daarnaast kan de tijdregistratie (aanwezigheidsregistratie) worden uitgebreid met de arbeidsregistratie. 

De Agriware Time app  biedt u onder andere:

 • Beheer van regelingen rondom aanwezigheid en pauze (vaste start / eind tijden)
 • Registreren werkelijke aanwezigheid en pauze
 • Urencontrole per medewerker per dag (dagstaat) 

Arbeidsregistratie

Naast het klokken van start- en eindtijden, is het van belang om zicht te houden op de productiviteit van medewerkers. Door medewerkers de tijd te laten registeren per activiteit of werkopdracht krijgt u inzicht in welke productieve taken er verricht zijn en hoeveel tijd er niet-productief is gehandeld. In de Agriware Time app kunt u de activiteiten en werkopdrachten relateren aan partijen. Hierdoor worden de arbeidskosten direct toegewezen aan specifieke teelten. Dit kan op basis van een specifieke locatie (alle teelten in een specifieke kap) of op basis van een werkopdracht die 1-op-1 gekoppeld is aan een of meerdere specifieke teelten. Om deze manier is het mogelijk om met de Time app de geplande arbeidskosten per teelt te vergelijken met de werkelijke arbeidskosten.

Tuinbouw Tijdregistratie App Mprise Agriware
De Agriware Time app biedt onder andere:

 • Arbeidsregistratie op activiteit / positie (afdeling/kap/pad/poot)
 • Arbeidsregistratie op werkopdracht (gepland werk)
 • Uren controle per activiteit of werkopdracht
 • Directe arbeidskosten toewijzen aan partijen

Jurre Dalessi, projectleider bij Van Son & Koot:

"Wij hebben voor Mprise Agriware gekozen niet alleen om de kostprijs per plant meer inzichtelijk te krijgen, maar ook de werkzaamheden per medewerker" 

Flyer Agriware Time App

Klik hier om te downloaden