Mprise Agriware Implementatie

SureStep methode

Mprise Agriware maakt voor de implementatie van de Agriware Suite gebruik van de zgn. SureStep methode. Deze methode knipt het hele project op in de volgende fases: 

 1. Diagnose fase
 2. Analyse fase
 3. Ontwerp fase
 4. Inrichtings fase
 5. Uitrol fase
 6. Productie fase

Diagnosefase

Deze fase wordt voor het grootste deel uitgevoerd tijdens het voortraject. Het dient er met name voor om met elkaar na te gaan of en in hoeverre Agriware passend is voor de organisatie. 

 • In kaart brengen van de wensen en oplossingsrichting;
 • Past de software bij de wensen en eisen?

Analysefase

Nadat de diagnose fase is afgesloten en het bedrijf heeft besloten om verder te gaan met Mprise Agriware® zal  de diepte in moeten worden gegaan. De details moeten dan boven tafel komen. Nu moet het duidelijk worden hoe het pakket moet worden geimplementeerd. Dat betekent dat de eventuele knelpunten in kaart moeten worden gebracht. Deze fase moet worden afgesloten met een presentatie van de voorgestelde inrichting. Op dat moment zal eventueel ook het gesprek moeten worden aangegaan of eventuele knelpunten opgelost moeten worden door een proceswijziging aan te brengen of dat er maatwerk moet worden ontwikkeld.

 • Opstellen Blauwdruk en Projectplan;
 • Bedrijfsprocessen doorlopen met kerngebruikers;
 • Globaal overzicht verwerven van noodzakelijke functionaliteit en eventuele aanpassingen;
 • Installatie van de software (en hardware wanneer noodzakelijk);
 • Presentatie oplossing zonder maatwerk (SIM 1);

Ontwerpfase

In deze fase wordt een aanvang gemaakt met het opleiden van de kerngebruikers. Ook wordt dan een begin gemaakt door Mprise Agriware met de ontwikkeling van het eventuele maatwerk. In het bedrijf wordt een begin gemaakt met het schrijven van werkinstructies. 

 • Training van de kerngebruikers a.d.h.v. de werkprocessen zoals beschreven in de Blauwdruk;
 • Beoordelen maatwerkissues en keuzes maken om dit te gaan ontwikkelen;
 • Start schrijven werkinstructies door de kerngebruikers;

Inrichtingfase

Wanneer het maatwerk gereed is, de werkinstructies beschikbaar zijn wordt het tijd voor een integrale test van het systeem. Bij voorkeur met data van het bedrijf. Eventueel zal die data uit bestaande systemen naar het nieuwe systeem worden gemigreerd. 

 • De kerngebruikers maken de werkinstructies af en werken toe naar het zelfstandig uitvoeren van de integratietest (SIM 2);
 • Proefconversie van data uit oude systemen;
 • Realisatie maatwerk;

sfs533-small

Uitrolfase

Het systeem is nu ingericht en kan worden gebruikt. Het wordt nu tijd om de uiteindelijke gebruikers op te leiden. De werkinstructies zijn inmiddels gemaakt door de kerngebruikers. Deze kerngebruikers zullen nu de overige gebruikers wegwijs moeten maken met het systeem.  Er wordt een Go-live plant gemaakt, de gebruikersinterface wordt geoptimaliseerd.  Tenslotte wordt er een definitief besluit genomen op wel of niet op de aangegeven datum live te gaan.

 • Training van eindgebruikers door de kerngebruikers;
 • Maken en uitvoeren van Go-live plan;
 • Inrichten rollencentrum;
 • Acceptatie van het systeem (SIM3);

Productiefase

Er wordt een definitieve dataconversie uitgevoerd. De software wordt nu in gebruik genomen.

 • Go-live: conversie en in gebruikname van software;
 • Nazorg en afronding;

“Wij zijn al sinds 2008 samen op pad met Mprise Agriware. We zijn zeker gecharmeerd van het product. Het is ontwikkeld door mensen met sectorkennis. Omdat het op Microsoft programma’s is gebaseerd, is het vrijwel per definitie up-to-date."

John de Vreede en Pascal van der Wijngaart van De Vreede Holland

Meer klantverhalen

Aanmelden voor updates

Blijf op de hoogte van het laatste Mprise nieuws, onze blogs en events.

We hechten veel waarde aan uw privacy. Mprise gebruikt de informatie die u ons verstrekt om contact met u op te nemen over onze relevante content, producten en diensten. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze communicatie. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.