Veredeling

Groenteveredelaars staan aan het begin van de voedselketen. Zij ontwikkelen nieuwe variëteiten van bestaande groenterassen. Het spreekt voor zich dat ‘Research en Development’ (R&D) een belangrijke functie heeft in deze bedrijven. Binnen R&D vinden immers de innovaties plaats die leiden tot een continue verbetering van bestaande rassen.

R&D afdelingen zijn samengesteld uit diverse teams die vanuit verschillende specialismen een bijdrage leveren aan het veredelingsproces. Die teams zijn meestal in meerdere landen en continenten gevestigd.

Planning van het veredelingsproces bij groenteplanten in software

Wensen en vragen van kwekers, handelaren, voedselproducten en consumenten zijn de aanleiding tot het ontwikkelen van een nieuwe variëteit van een gewas. Die wensen kunnen o.m. betrekking hebben op kleur, smaak, resistentie voor ziekten, opbrengsten. In proefvelden worden vader- en moederlijnen uitgezet en nauwlettend gevolgd. En dat herhaalde malen. Dit is een langdurig proces. De ontwikkeling van een nieuwe variëteit kan dan ook zomaar 15 jaar duren.

In de praktijk zijn meerdere vestigingen, meerdere locaties en veel verschillende specialisten op specifieke momenten betrokken bij het veredelingsproces. En dat met betrekking tot grote aantallen kleine partijen van planten die zich onvoorspelbaar gedragen.

Planningsuitdagingen van veredelaars 

Dat betekent dat er hier een groot planningsvraagstuk, op verschillende niveaus, aan de orde is. Daarbij moet worden gedacht aan:

  • Een voortschuivende meerjarenplanning t.b.v. de planning van benodigde financiële middelen en capaciteiten.
  • Een jaarlijkse planning voor de reservering van de capaciteit binnen de verschillende teams en van locaties, en
  • Een planning van alle operationele activiteiten die dagelijks moeten worden uitgevoerd, rekening houdend met de onderlinge afhankelijkheden. Ook rekening houdend met o.m. verstorende weersinvloeden, en het seizoen.

Agriware is bij uitstek geschikt om deze planning te ondersteunen. Doordat de gegevens gestandaardiseerd worden vastgelegd, voorkomt u fouten en bespaart u tijd.  Meer informatie? Vraag hieronder een demo aan. 

Vraag hier een demo aan

Tracering en registratie van veredelingsproces

U wilt het gehele veredelingsproces nauwlettend in de gaten houden. Waarschijnlijk registreert u regelmatig gegevens van de planten. Wellicht dat u ook nog foto's maakt.

De uitdaging is om al deze informatie goed te borgen. Zeker wanneer u te maken hebt met grote hoeveelheden variëteiten. U wilt een overzicht zonder fouten. 

Mprise Agriware heeft voor dit proces Agriware Inspect ontwikkeld. Met de app houdt u de status van de plant bij. U noteert de ontwikkelingen en maakt foto's van de plant. Deze informatie komt vervolgens weer terug in Agriware 365. Alle informatie komt in één systeem en met een paar klikken ziet u de hele historie van de plant. 

Meer informatie? Download de factsheet over de Inspect app hieronder.Download de factsheet over de Inspect app