Veredeling

Groenteveredelaars staan aan het begin van de voedselketen. Zij ontwikkelen nieuwe variëteiten van bestaande groenterassen. Het spreekt voor zich dat ‘Research en Development’ (R&D) een belangrijke functie heeft in deze bedrijven. Binnen R&D vinden immers de innovaties plaats die leiden tot een continue verbetering van bestaande rassen.

R&D afdelingen zijn samengesteld uit diverse teams die vanuit verschillende specialismen een bijdrage leveren aan het veredelingsproces. Die teams zijn meestal in meerdere landen en continenten gevestigd.

Registratie en Planning

Wensen en vragen van kwekers, handelaren, voedselproducten en consumenten zijn de aanleiding tot het ontwikkelen van een nieuwe variëteit van een gewas. Die wensen kunnen o.m. betrekking hebben op kleur, smaak, resistentie voor ziekten, opbrengsten. In proefvelden worden vader- en moederlijnen uitgezet en nauwlettend gevolgd. En dat herhaalde malen. Dit is een langdurig proces. De ontwikkeling van een nieuwe variëteit kan dan ook zomaar 15 jaar duren.

In de praktijk zijn meerdere vestigingen, meerdere locaties en veel verschillende specialisten op specifieke momenten betrokken bij het veredelingsproces. En dat met betrekking tot grote aantallen kleine partijen van planten die zich onvoorspelbaar gedragen. 

Dat betekent dat er hier een groot planningsvraagstuk, op verschillende niveaus, aan de orde is.

Daarbij moet worden gedacht aan:

  • Een voortschuivende meerjarenplanning t.b.v. de planning van benodigde financiële middelen en capaciteiten.
  • Een jaarlijkse planning voor de reservering van de capaciteit binnen de verschillende teams en van locaties, en
  • Een planning van alle operationele activiteiten die dagelijks moeten worden uitgevoerd, rekening houdend met de onderlinge afhankelijkheden. Ook rekening houdend met o.m. verstorende weersinvloeden, en het seizoen.
Agriware is bij uitstek geschikt om deze planning te ondersteunen.

Ontdek wat Agriware voor u kan betekenen

Vraag nu een demonstratie aan voor uw praktijk

Vraag demo aan