Planning, registratie en analyse voor de teelt van groentezaden

Iedere actie, handeling en inspectie kan de gebruiker voorafgaand aan de teelt plannen of juist tijdens de teelt ad-hoc toevoegen aan een productiepartij. Hierdoor kunnen de mensen op het veld of in de kas efficiënt informatie opvragen, bijwerken en nieuwe gegevens of afbeeldingen toevoegen. En dat gedurende de hele levenscyclus van het gewas. Alle data is centraal opgeslagen. Gebruikers kunnen nu aan de hand van relevante KPI's analyses maken. 

Meer informatie over onze software vraag hieronder een demonstratie.

Vraag Agriware demonstratie aan

Proces van groentezaden: Productiecontracten & afrekening

Na de oogst ondergaat het zaad in het algemeen een eerste ruwe schoning. Registratie van de oogst is van belang, omdat er in veel gevallen sprake is van contracten met dochterondernemingen en externe kwekers. Vanwege de afrekening met de externe kwekers is de grootste zorgvuldigheid daarin geboden. In Agriware 365 [software] is iedere stap gerelateerd aan de productie partij. Daardoor ontstaat automatisch een volledige traceerbaarheidsketen van de zaden, zodat er altijd bekend is wat er heeft plaatsgevonden, waar en door wie.

Inspecties van gewassen met de Inspect app

Als gewasverantwoordelijke of veldinspecteur wilt u alle relevante gewas informatie tot je beschikking hebben op het veld, in de kas of ergens onderweg. Met de Agriware Inspect app bent u in staat om op een tablet deze gegevens bij de hand te hebben. De app werkt ook offline zonder internet, zodat u altijd kunt doorwerken.  Hierdoor bent u altijd in staat om gewas informatie bij te werken en resultaten direct op het veld te registreren.

Door te werken met een centraal systeem in plaats van papier of individuele Excel bestanden worden gegevens sneller verwerkt met een verlaagde kans op typefouten. Bovendien werken alle collega's met hetzelfde systeem zodat beslissingen kunnen worden gemaakt op basis van up-to-date informatie.

Verkrijg alle informatie over de Inspect app door hieronder de factsheet te downloaden. 

Download de factsheet over de Inspect app

 

Combinatie tussen ERP, apps en data

Om controle te houden over uw proces is de combinatie van ERP en apps erg belangrijk. Met het ERP-pakket beheert u de productieplanning, productiecontracten en alle andere zaken. Uw medewerkers registeren controles en koppelen daar acties aan naar andere collega`s in de app. Deze informatie komt direct ook beschikbaar in het ERP-pakket. Van deze data kunt u analyses maken waardoor u dashboard heeft waarmee u het proces onder controle heeft. 


Bejo Logo large transparant

Klant: Bejo Zaden en de software die zij gebruiken

Bejo Zaden is een groentezadenbedrijf waar de veredeling, productie en verkoop van zaden plaatsvindt. Voor de wereldwijde ondersteuning van de productie locaties gebruikt het bedrijf Agriware365 en de mobiele Inspect App. Hierdoor kunnen producties centraal worden gepland en stromen geregistreerde gegevens vanaf het veld automatisch terug in het systeem.

Bekijk de video en hoor welke toegevoegde waarde Agriware voor Bejo Zaden heeft.

Bejo_v3_US