Integrale procesondersteuning

Als productiebedrijf van beworteld- en onbeworteld stek is het belangrijk om de specifieke bedrijfsprocessen voor deze productvormen tot de kleinste details goed te kunnen beheren. Hierbij gaat het niet alleen om het beheer van moederplanten in binnen- of buitenland maar juist ook om de afstemming tussen de geplande verkoop prognose, werkelijke orders en de potentiële (on)bewortelde stek productie. 

Doordat alle bedrijfsprocessen in de Agriware ERP software kunnen worden ondergebracht, kan er zonder complexe koppelingen en integraties gewerkt worden binnen een bedrijfssysteem. Hierdoor is de informatie altijd actueel en voor iedereen beschikbaar zodat beslissingen snel en afgewogen gemaakt kunnen worden.

Snel een overzicht krijgen hoe onze software met deze uitdagingen omgaat? Download de flyer of vraag een demo aan. 

Download de flyerVraag hier een demo aan

 

Moederplan & Stekbeworteling

Het beheer van moederplanten en diens geplande stekproductie kan complex zijn door de vele factoren die hierbij van invloed kunnen zijn. Eenvoudig beheer van de gewassen en het overzicht behouden van alle afwijkingen tijdens de stekproductie is cruciaal om een betrouwbare planning en uitvoering te kunnen realiseren. De belangrijkste onderdelen voor moederplant en stekbeworteling zijn:

  • Moederplant beheer: coëfficiënten, groeicurve, locaties
  • Onbewortelde stek: snijplanning, flush percentage, track & trace
  • Stekbeworteling: ordergestuurd, activiteit beheer, teeltschema
  • Kwekerij management: ruimte- arbeid- en machine planning

Voorraadbeheer van koelcel

De eenvoud van de verwerkingssnelheid van de productieresultaten is van cruciaal belang. Vaak is hierbij sprake van een hoge werkdruk. De productie dient zo snel mogelijk met de juiste labels in de koelcel te worden geplaatst.

De voorraden in de koelcel moeten nauwkeurig worden beheerd.  Zo zal ook de versheid van de stekken moeten worden bijhouden, zodat de juiste versheid aan orders kan worden toegewezen. In Agriware heeft de medewerker die stekken aan orders toewijst altijd inzicht in beschikbaarheid, plukdatum, herkomst en locatie van de stek.

Over en tekort van onbeworteld stek

Het beheer van de verkoopverwachting, klantcontracten en werkelijke verkooporders is bij veel stek vermeerdering bedrijven integraal onderdeel voor het opstellen van het productieplan en het bijwerken gedurende de teelt. Efficiënt beheer van het potentiële overschot en tekort aan stek is cruciaal om toezeggingen te kunnen doen aan klant orders en aansturing van de productie locaties.

  • Verkoop behoeftes: Prognose, contracten, orders
  • Productie behoeftes: Uitgangsmateriaal beworteling en moerplanten
  • Aanbod: Moerplant stek planning,  bewortelingsopdrachten, inkoopplanning

Agriware bied het juiste gereedschap om de geplande beschikbaarheid van onbeworteld stek (URC) en bewortelde stek (RC) af te zetten tegen de verwachte behoefte aan onbewortelde verkooporders en bewortelingsopdrachten. Hierdoor is er altijd een actueel inzicht waarop beslissingen gemaakt kunnen worden en klanten beter en sneller bediend kunnen worden.


royal van zantenKlantverhaal: Royal van Zanten

Royal Van Zanten is een innovatief bedrijf dat succesvol opereert binnen de internationale sierteelt. Dit wordt gerealiseerd door het continu verbeteren van de genetica, door synergie te creëren in veredelings-, vermeerderings- en teelttechnologieën en door intensieve samenwerking met partners binnen de keten. Voor de wereldwijde operationele ondersteuning van de productie locaties in Nederland en Uganda gebruikt het bedrijf Agriware.