Vermeerdering

Het plantmateriaal is in een aantal gevallen zo fijnmazig dat vermeerdering van dat plantmateriaal in een laboratorium onvermijdelijk is. 

Dat plantmateriaal kan worden vermeerderd en opgekweekt voor verschillende doeleinden. Daarbij kan gedacht worden aan directe verkoop of aan grootschalige productie of aan een opdracht van de afdeling veredeling t.b.v. het vermeerderen het opkweken van kruisingen. 

De vermeerdering vindt plaats door het snijden van de plantjes die vervolgens in plastic bakjes worden opgekweekt totdat ze weer gesneden worden. Dat gaat dan zo door.

Registratie en planning

Iedere uit te voeren handeling, waaronder het uitvoeren van controles, kan de gebruiker voorafgaand aan het snijden van het materiaal vastleggen. Door het snijden neemt het aantal partijtjes sterk toe.  Met de inzet van Agriware blijft dit beheersbaar.  Aan de hand van een vermeerderings- en uitvalfactoren kan er voorwaarts worden gepland. 

De opkweek vindt veelal plaats in plastic bakjes. Voor het beheer van deze bakjes is een goed locatiebeheer systeem essentieel. Agriware voorziet hierin.

Geïnteresseerd in de manier waarop onze software u uitdagingen in functionaliteiten vertalen? Vraag dan een demo aan!

Vraag Agriware demonstratie aan