MPRISE ANALYTICS

Agriware: Arbeidsnorm analyse

Doelgroep

Bedrijven die minimaal Dynamics NAV 2016 met de add-on IS Agiware, rel. 22 gebruiken.

Waarom gebruiken?

Planningen worden vrijwel nooit 100% uitgevoerd zoals voorzien, maar weet u waar de grootste afwijkingen ten opzichte van de planning liggen? En weet u welke kosten hieraan verbonden zijn of kunnen bepaalde factoren weggenomen worden om zo min mogelijk afwijkingen te ervaren?

De arbeidsnorm analyse is gecreëerd om inzichtelijk te krijgen waar de daadwerkelijke uren afwijken van de geplande uren. Wederom is de analyse gekoppeld aan een aantal dimensies om op verschillende niveaus weer te geven waar eventuele afwijkingen vandaan komen. 

Wat krijgt u?

Het door Mprise B.V. ontwikkelde arbeidsnormen dashboard geeft de afwijkingen weer ten opzichte van de geplande aantallen en uren. Hierbij moet rekening worden gehouden dat de afwijkingen zowel ‘positief’ als ‘negatief’ kunnen zijn. Op basis hiervan kunnen verschillende doorsneden worden gemaakt en kunt u zien welke dimensies invloed hebben op deze afwijkingen. Door dit inzicht bent u in staat om te sturen op de dimensies product, productspecificaties, productiefases en klanten om uw planningen hierop aan te passen en deze tevens te optimaliseren. Deze analyse heeft 2 tabbladen.

Labor_Analysis.png