MPRISE ANALYTICS

Agriware: Klachtenanalyse (preview)

Doelgroep

Bedrijven die minimaal Dynamics NAV 2016 met de add-on IS Agiware, rel. 22 gebruiken.

Waarom gebruiken?

Zijn uw medewerkers nog steeds veel tijd kwijt aan de afhandeling van klachten? En stoort het u dat uw medewerkers deze tijd niet nuttiger kunnen besteden?

De klachten analyse is ontwikkeld om inzichtelijk te krijgen waar u de organisatie bij moet sturen om de klanttevredenheid hoog te houden. In een oogopslag is te zien welke klachten het meest voorkomen, waar de oorsprong van de klacht ligt en hoe de klachten zich verhouden tot de dimensie tijd. Hierdoor zijn trends te achterhalen en u wordt in staat gesteld om hier beter op te acteren. 

Wat krijgt u?

Binnen deze analyse is een duidelijk en overzichtelijk dashboard gecreëerd die verder weinig uitlegt behoeft. Het overzicht en de verschillende dimensies zijn makkelijk te lezen en op basis hiervan is het makkelijk om bij te sturen, ook omdat u inzicht verschaft over resultaten uit het verleden. Door de inzichten die het dashboard verschaft bent u instaat om concrete acties te formuleren, met als logisch gevolg: een afname van de hoeveelheid klachten en de mogelijkheid voor de medewerker om zijn tijd anders te besteden. Deze analyse heeft 2 tabbladen.