MPRISE ANALYTICS

Rapportage en analyse

Je hebt data nodig om een rapport te maken. Dat is techniek, maar waar het natuurlijk om gaat is wat er op het rapport staat.  Met die data is al of niet op een slimme manier gerekend. 

Kortom, waar het omgaat is de kwaliteit van de berekening, ofwel de analyse.  Dit noemen in het jargon 'Analytics'.

In de werkelijkheid onderscheiden we drie verschillende typen van analytics:

Descriptive analytics

De naam zegt het al: deze data analyse geeft inzicht in de dagelijkse werkelijkheid. Dit is het gebied waarop de BI toepassingen zich in de praktijk bevinden. Het verzamelt data en presenteert die data in de vorm van dashboards, scorecards, ed.  Je ziet ook vaak dat data (bijv. omzetontwikkelingen per productsoort, regio, periode) wordt gevisualiseerd in diagrammen, plattegronden, ed.  Het is veelal een alternatief voor een traditioneel rapport. Door betere analyse en weergave technieken kunnen zaken inzichtelijker worden weergeven

Predictive analytics

Predictive analytics omvat alle technieken die het mogelijk maken om op basis van data voorspellingen te doen. Bijv. voorspellingen over de werkingsduur van het machinepark, over het verloop van de teelt van een specifieke plant, over de benodigde productieruimte of menselijke capaciteit in de komende maanden of in het volgende seizoen,  of over de mogelijke afzet van een product in een specifieke regio, enz. enz.

Prescriptive analytics

Het doen van een voorspelling is één, het opstellen van een actieplan is twee. Prescriptive analytics omvat de technieken om op basis van de data en de voorspellingen die daarop zijn gebaseerd aanbevelingen te doen voor uit te voeren acties. Zo zal een plantenkweker geïnteresseerd zijn in het toekomstige verloop van de teelt van een specifieke plant maar hij zal dan zeker ook geïnteresseerd zijn in de acties die hij moet uitvoeren om het verloop van de teelt bij te sturen in de door hem gewenste richting. Een voorspelling van de werkingsduur van het machinepark krijgt meer waarde door het systeem ook een behandelplan te laten opleveren waarmee de verwachte werkingsduur kan worden verlengd. Deze vorm van analyse wordt vaak geassocieerd met optimalisatie technologieën. Denk daarbij ook aan scheduling van de operaties in een warehouse of in een fabriek.

Wat levert het meeste op?

Data analytics levert business waarde.  De meeste van de huidige rapporten in Dynamics NAV of AX vallen onder descriptive analytics.  Wees daar niet tevreden mee. Je kunt meer met je data?  Bel Mprise Analytics!