MPRISE ANALYTICS

Agriware: Sales analyse

Doelgroep

Bedrijven die minimaal Dynamics NAV 2016 met de add-on IS Agiware, rel. 22 gebruiken.

Waarom gebruiken?

Inzicht in uw sales cijfers is niet moeilijk om te verkrijgen in Navision, maar weet u ook welke dimensies hieraan verbonden zijn? Weet u in welke periode de gemiddelde prijzen het hoogst zijn of welke veiling het meeste oplevert?

De sales analyse is gemaakt om inzichtelijk te krijgen waar en op welke wijze verkopen plaats vinden. Hierin zijn een aantal dimensies te onderscheiden om zo een compleet mogelijk beeld te geven van de verkoopcijfers. Deze analyse zal bijdragen aan het nemen van verkoopbeslissingen en ervoor zorgen dat u van tevoren een goede inschatting kunt maken in waar en wanneer een product het meeste oplevert. Om deze inschatting te maken wordt de data van verschillende kanalen, klanten, prijzen en periode uiteengezet.

Wat krijgt u?

Mprise B.V. levert een veelzijdig dashboard waarop verschillende sales dimensies worden weergegeven. In dit dashboard is een onderscheid te maken tussen:

  • verkopen in de tijdsdimensie, per jaar, per maand en per week;
  • verkopen per verkoopmethode, klok of directe verkopen;
  • verkopen per leverancier.

Binnen de diverse weergaven is het mogelijk om in één oogopslag te zien waar je organisatie staat. Echter, binnen dit dashboard zijn ook een aantal velden opgenomen waarin u aanvullende gegevens op kunt roepen om u meer te verdiepen in de achterliggende gegevens. Deze analyse heeft 5 tabbladen.

Sales_Analysis.png