MPRISE ANALYTICS

Agriware: Uitval analyse

Doelgroep

Bedrijven die minimaal Dynamics NAV 2016 met de add-on IS Agiware, rel. 22 gebruiken.

Waarom gebruiken?

Uitval is onvermijdelijk binnen productiebedrijven, maar weet u welke factoren de meeste invloed hierop hebben? In welke ‘hoek’ van de organisatie moet u dit zoeken?

De uitval analyse is ontwikkeld om een snelle en accurate weergave te tonen van een aantal uitval gebonden dimensies. Door het raadplegen van de analyse wordt er op een simplistische wijze getoond welke factoren invloed hebben op het uitvalpercentage binnen uw organisatie en hoe u deze zoveel mogelijk kunt beperken. 

Wat krijgt u?

Binnen de uitval analyse, ontwikkeld binnen Mprise B.V., komen een aantal dimensies aan bod. Er wordt een weergave getoond met de dimensies tijd, locatie, product en medewerker. Dit dashboard draagt bij aan het nemen van beslissingen om producten in te plannen en hierdoor uitval te voorkomen.  De verschillende dimensies zullen u in staat stellen het productieproces efficiënter te maken, waardoor het uitvalspercentage af neemt. Deze analyse heeft 2 tabbladen.

Scrap_Analysis.png