MPRISE CONNECT

Software Integratie

Mprise is ERP-specialist, daarom promoten wij één applicatie voor alle bedrijfsprocessen, in de praktijk heeft elk bedrijf naast ERP ook nog andere applicaties. Ook is het uitwisselen van gegevens tussen bedrijven steeds meer gemeengoed. Daarom is een belangrijk expertisegebied van Mprise Connect het integreren van softwareapplicaties. Zowel binnen het IT-landschap van het bedrijf zelf als tussen bedrijven onderling.

Integratie is een ruim begrip en er zijn diverse technieken en applicaties om applicaties met elkaar te verbinden.

Een mooi voorbeeld is de door Mprise Connect ontwikkelde Service Broker, dit is een standaard applicatie die de uitwisseling van gegevens verzorgd op basis van XML berichten. De vertaling van gegevens vindt plaats in de broker op basis van te configureren parameters, waardoor de applicaties waarmee uitgewisseld wordt niet aangepast hoeven worden.

Voorbeelden van gerealiseerde integraties:

  • Integraties met behulp van Scribe (data integratie tooling)
  • Integraties met Office 365
  • Integraties met externe EDI-uitwisseling van Descartes, bijvoorbeeld elektronische facturatie.
  • Integratie met mobiele applicaties voor catalogi en orderintake.
  • XML-integraties met de Mprise Service Broker zoals het uitwisselen van planning gegevens met transporteurs.
  • Output Management integraties met Advanced Forms van Quadira voor complexe rapportage’s.

Zo vinden we bij Mprise Connect altijd een manier om gegevensuitwisseling tussen applicaties op een eenvoudige, goed te beheren en veilige manier te laten plaatsvinden.