MPRISE CONNECT

Software Performance

Eén op de drie werknemers is ontevreden over de snelheid van ICT systemen op het werk.
Hoe is dat in uw organisatie?
Als Microsoft Dynamics partner krijgen wij veel vragen over de performance van Dynamics omgevingen. Naar mate er langer gewerkt wordt met Dynamics nemen de performance problemen toe. Om te achterhalen waar de problemen zitten die de performance problemen veroorzaken is een goede aanpak nodig. Vooral ook omdat performance een erg subjectief begrip is. Wat is een acceptabele performance? Wanneer treden de problemen op? Wie ervaart deze problemen? 

Daarom is er een standaard aanpak ontwikkeld om dit veel voorkomende probleem gestructureerd en gedegen aan te pakken. De te nemen stappen geven een handvat tot een goede analyse en stap voor stap aanpak om te komen tot een oplossing.

Inventarisatie

Het onderzoek begint met interviews van een aantal key users die goed inzichtelijk hebben waar en wanneer de problemen optreden. Afhankelijk van de uitkomst van de interviews wordt een aanpak gedefinieerd die óf heel specifiek op één of meerdere knelpunten gericht is óf, indien het hele systeem een knelpunt is zich algemeen, richt op de complete AX omgeving.

Onderzoek

Vervolgens wordt een onderzoek gedaan. Te beginnen met een nulmeting die essentieel is voor het verdere verloop. Deze meting wordt steeds herhaald na elke (set van) wijziging(en) om concreet aan te tonen wat de effecten zijn. Hiervoor zijn diverse tools beschikbaar die kortere of langere tijd in het systeem gegevens gaan verzamelen.

Uitvoering advies

Uit de metingen en rapportage daarvan komen adviezen voor het aanpassen van parameters, inrichting, optimalisaties, archivering, etc. Deze worden stap voor stap uitgevoerd en telkens wordt het resultaat weer gemeten.

 Zie ook onze blogs: