MPRISE ACADEMY

Services

Door Mprise Academy wordt naast de trainingen ook aanvullende diensten verleend, zoals

 1. Klantspecifieke training

  Mprise Academy is specialist in maatwerkopleidingen voor Dynamics. Een opleiding kan volledig worden aangepast aan uw behoefte: de aanpak, inhoud, planning en locatie, kunnen zodanig worden ingevuld dat ze écht aansluiten bij uw organisatie en de op te leiden medewerkers. Dat is al mogelijk voor een eendaagse opleiding. Wij werken volgens de Mprise opleidingsmethodiek, die start met een inventarisatie van uw opleidingsbehoefte (zie punt 2. Kennisscan). Op basis van de resultaten van deze inventarisatie brengen wij een opleidingsadvies uit. Hiervoor kunnen we putten uit een scala aan mogelijkheden:

  • groepsopleiding, individuele opleiding, E-learning of een combinatie hiervan;

  • naast opleiding die gericht is op de applicatie, bieden wij ook procesgerichte workshops (ERP-gedachtegoed) en workshops Keyuser vaardigheden;

  • standaard trainingsmateriaal of trainingsmateriaal dat op maat voor u wordt gemaakt;

  • ook kunnen wij E-learning content voor u ontwikkelen.

  Ook kennisborging maakt deel uit van de Mprise opleidingsmethodiek. Door de opgedane kennis te verankeren in de organisatie wordt het rendement van de opleiding verhoogd.

 2. Kennisscan

  Een goede opleiding is niet mogelijk zonder inzicht in de ontbrekende kennis. Maar wat is die ontbrekende kennis nu precies? Vaak is het lastig om hier als organisatie zelf zicht op te krijgen.

  Wij hebben meerdere instrumenten ontwikkeld om het verschil tussen de aanwezige en gewenste kennis in kaart te brengen. Afhankelijk van de aard van het traject, kunnen die tijdens de inventarisatiefase worden ingezet. Wij kunnen u van dienst zijn met de Mprise Kennisscan. Hiermee brengen wij de kennisgap in uw organisatie in kaart, leggen die vast in een heldere rapportage en doen aanbevelingen om de kennis op peil te brengen.

 3. Learning Consultancy

  Het belang van kennis in een organisatie die met Microsoft Dynamics NAV werkt of gaat werken is duidelijk. Meestal vervullen de keyusers een belangrijke rol bij de interne kennisoverdracht: tijdens de implementatie maken ze de werkinstructies en leiden zij de eindgebruikers op. Na de live gang bieden zij ondersteuning aan de eindgebruikers.

  Maar beschikken uw keyusers over de competenties die nodig zijn om hun rol goed te kunnen vervullen? En hebben zij naast hun dagelijkse werkzaamheden voldoende tijd beschikbaar voor het project?

  Mprise heeft veel ervaring in het bieden van ondersteuning van keyusers: wij kunnen hen trainen of coachen op het gebied van hun vaardigheden. Ook kunnen wij hen ondersteunen bij het opzetten van werkinstructies door het bieden van richtlijnen en templates of het reviewen van gemaakte werkinstructies.