<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=176905336511030&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

MPRISE AGRIWARE

Continue innovatie

De produkt roadmap wordt opgesteld aan de hand van:

  • concrete vragen die bij de huidige klanten leven,
  • wensen van prospects waartegen aangelopen wordt tijdens pre-sales trajecten,
  • strategische keuzes die door het management zijn geformuleerd.

Elke vraag of wens wordt afzonderlijk beoordeeld op het universele kararakter daarvan. Mprise Agriware wil voorkomen dat klantspecifieke wensen deel gaan uitmaken van het standaard softwareproduct. 

In klantspecifieke wensen kan worden voorzien door de ontwikkeling van maatwerk software.