<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=176905336511030&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

MPRISE AGRIWARE®

FieldBook

Het FieldBook is een  mobiele applicatie die met Mprise Agriware® is geïntegreerd en waarmee observaties en inspecties van de velden worden uitgevoerd.

Voordelen:

 • Bruikbaar voor iedere werknemer
  • Werkt met ieder modern mobiel apparaat (laptop, smartphone of tablet)
  • Download app, login en klaar voor gebruik (iOS, Android, Windows)
  • Beveiligde verbinding via internet gekoppeld aan bedrijfssysteem (SSL Certificaat)

 • Werkt overal, ook waar geen internet is
  • Zowel online als offline ondersteuning voor zowel binnen en buiten teelten of ruimtes zonder WiFi dekking

 • Gewasinformatie opvragen, zoals:
  • Geslacht, Ras, Kenmerken
  • Teeltduur, Teeltfase en ruimteverbruik
  • Geplande en ongeplande teelt activiteiten en to-do’s inzien

Fieldboek_1.png

Inzicht in gewasinformatie per partij of per locatie (kas, afdeling, kap, pad, tafel, etc.)

 • Gewasinformatie toevoegen, zoals:
  • Foto’s en video’s toevoegen aan een gewas
  • Teeltduur en teeltresultaat aanpassen
  • Gewasopdrachten toevoegen zoals: gewasbehandeling, bestrijding actie, gewasinspectie, scout resultaat vastleggen

 • Gewasbehandeling, bestrijding actie, gewasinspectie, scout resultaat vastleggen
  • Registratie van aantal gezaaide of gestoken (stek) planten
  • Kiemtelling registratie en bijstellen van partij
  • Uitval registeren gedurende de teelt
  • Gewas verplaatsingen vastleggen per afdeling, kap, pad of poot
  • Oppot resultaten vastleggen
  • Geheel of gedeeltelijk verkoopklaar melden (beschikbaar voor verkoop) 

 • Specifieke zaadproductie functionaliteiten
  • Inzicht in ouderlijnen, vader en moeder
  • Opkweek van jongen planten male + female en planten op velden
  • Controleren van gewas, bloei en bevruchting m.b.v.:
   • Flowering Inspection
   • Polination Inspection
   • Nicking Inspection
  • Inzicht en bijwerken van geplande zaad opbrengst in % of KG m.b.v. een ‘Yield Update’
  • Scouten en registratie van ziektes en gewasbehandeling plannen

 Fieldboek_2.png

Eenvoudig toevoegen van controles en gewasinspecties volgens een zelf in te richten sjabloon

 

Fieldboek_3.png

Inzicht in gewasinformatie en toegevoegde gegevens zoals afbeeldingen