MPRISE AGRIWARE

Agriware - Logistic Connector

 T.b.v. de verbinding van de ERP functionaliteit van Agriware met de logistiek op de werkvloer is er een standaard connector beschikbaar voor de uitwisseling van voorraadgegevens en orders.

Agriware_structuur.png

De koppelingen zijn gebaseerd op de specificaties van Plantform (het ISA95 protocol).