MPRISE AGRIWARE®

Tijd- en Arbeidsregistratie in Mprise Agriware®

Arbeid is kostbaar. Bij veel tuinbouwbedrijven bestaat de kostprijs voor meer dan 25% uit arbeidskosten. Grip houden op het plannen, registreren en analyseren van arbeid is daarom essentieel voor het succes van een onderneming.  

Mprise Agriware® biedt een volledig systeem dat zowel tijdregistratie (klokken) als arbeidsregistratie ondersteund. Hiermee kan een tuinbouwbedrijf, zowel operationeel als financieel de arbeid managen.  

 Mprise Indigo - Agriware - Young Plant Phalaenopsis 2 .jpg

 

Het inklokken en uitklokken is op veel tuinbouwbedrijven al geregeld door een kloksysteem. Veelal is een dergelijk systeem niet gekoppeld aan andere systemen. Soms is er wel een mogelijkheid door handmatige acties uit te voeren door bijvoorbeeld een export te maken naar Excel om bijvoorbeeld de facturen van uitzendbureaus te controleren of de kostencalculatie te kunnen maken. 

Mprise Agriware® biedt een geïntegreerde tijdregistratie (aanwezigheidsregistratie) waarbij gegevens in een dagstaat per medewerker worden vastgelegd. Hierbij is er altijd zicht is op de geplande en werkelijke aanwezigheid (starttijd, eindtijd en pauzes) en kunnen correcties eenvoudig doorgevoerd worden. Ook is het matchen van facturen en het relateren van arbeidskosten hierbij mogelijk. Daarnaast kan de tijdregistratie (aanwezigheidsregistratie) worden uitgebreid met de arbeidsregistratie. 

Mprise Agriware® tijdregistratie biedt u onder andere:

  • Beheer van regelingen rondom aanwezigheid en pauze (vaste start / eind tijden)
  • Registreren werkelijke aanwezigheid en pauze
  • Urencontrole per medewerker per dag (dagstaat)
Aanwezigheid registratie.jpg
Meer informatie aanvragen
Tuinbouw Tijdregistratie App Mprise Agriware.gif

Naast het klokken van start- en eindtijden op een werkdag, is het van belang om zicht te houden op de productiviteit van medewerkers. Door medewerkers de tijd te laten registeren per activiteit of werkopdracht krijgt u inzicht in welke productieve taken er verricht zijn en hoeveel tijd er niet-productief is gehandeld. In Mprise Agriware™ kunt u de activiteiten en werkopdrachten relateren aan partijen. Hierdoor worden de arbeidskosten direct toegewezen aan specifieke teelten. Dit kan op basis van een specifieke locatie (alle teelten in een specifieke kap) of op basis van een werkopdracht die 1-op-1 gekoppeld is aan een of meerdere specifieke teelten. Om deze manier is het mogelijk om met Mprise Agriware™ de geplande arbeidskosten per teelt te vergelijken met de werkelijke arbeidskosten.

Mprise Agriware™ arbeidsregistratie biedt u onder andere:

  • Arbeidsregistratie op activiteit / positie (afdeling/kap/pad/poot)
  • Arbeidsregistratie op werkopdracht (gepland werk)
  • Uren controle per activiteit of werkopdracht
  • Directe arbeidskosten toewijzen aan partijen
Jim Koot: "Wij starten met tijdregistratie en kunnen later uitbreiden, dat geeft rust in onze organisatie"
van Son en koot - Mprise Agriware.png

"Wij hebben voor Mprise Agriware™ niet alleen gekozen om de kostprijs per plant meer inzichtelijk te krijgen, maar ook de werkzaamheden per medewerker" aldus Jurre Dalessi, projectmanager bij Van Son & Koot. 

Wij zijn heel erg tevreden omdat het ons verder helpt bij het plannen. Via Excel wordt het steeds moeilijker om onze planning rond te krijgen.

Een tip die teeltmanager Jordy Gijsbrechts nog meegeeft: "Die gebruikersdagen zijn voor ons echt nuttig en mede van doorslaggevende betekenis geweest bij onze leverancierskeuze.”

Wilt u meer weten over hoe Mprise Agriware™ tijdregistratie uw organisatie verder kan helpen? Download hieronder dan de uitgebreide flyer over dit thema.
Download de uitgebreide flyer
Agriware.jpg

Wij helpen u graag vooruit.

Neem direct contact op met een van onze specialisten om uw vragen te beantwoorden of vraag een vrijblijvende demonstratie aan.

Vraag Agriware demonstratie aan

Agriware nieuws

Agriware klanten

Agriware evenementen