MPRISE LEAN

Zijn uw Dynamics autorisaties GDPR-proof?

De nieuwe Europese wet General Data Protection Regulation (GDPR) is sinds 25 mei 2018 van kracht. De impact voor bedrijven is groot. De wet heeft niet alleen invloed op de hoeveelheid gegevens van (potentiële) klanten/leveranciers die mogen worden verzameld. Ook datalekken van persoonsgegevens zullen worden bestraft. Dit betekent dat het belangrijk is om te weten wie er binnen en buiten de organisatie toegang heeft tot persoonsgegevens die door de organisatie worden beheerd.

Wat betekent dit voor Dynamics AX?

Ook in Microsoft Dynamics worden persoonsgegevens geregistreerd. Denk hierbij aan Klanten, Leveranciers, Medewerkers, Adresgegevens etc. Hierdoor zijn er vaak veel medewerkers die met deze gegevens werken. Hierbij gaat het niet alleen om het beheren van deze gegevens. Ook het bekijken ervan vereist al dat men moet voldoen aan GDPR.

Om inzicht te krijgen in de toegang tot persoonsgegevens in Dynamics zal de Autorisatiestructuur onderzocht moeten worden. Dit betekent dat de volgende vragen beantwoord moeten worden:

  • Welke Dynamics rollen hebben toegang tot persoonsgegevens?
  • Welke gebruikers hebben deze rollen?
  • Hebben deze gebruikers daadwerkelijk toegang tot deze gegevens nodig?

Doe de Dynamics Autorisatiescan

Mprise kan een Dynamics Autorisatiescan voor u uitvoeren, die u het inzicht geeft die GDPR vereist. Deze scan wordt op afstand uitgevoerd.

Het resultaat is een interactief Power BI- dashboard, dat laat zien welke gebruiker toegang heeft tot welke persoonsgegevens. Dit dashboard geeft u het inzicht die de GDPR vereist en geeft u de mogelijkheid om de toegang, indien nodig, te beperken. Ook geeft het rapport informatie waarmee u in de organisatie kunt nagaan of de bestaande toegang ook daadwerkelijk gewenst is.

GDPR-rapportage

Naast het dashboard ontvangt u een rapportage met bevindingen en aandachtspunten.  

Zet de stap en word GDPR-proof

Gebruikt u Dynamics AX2012 en bent u geïnteresseerd? Neem contact met ons op via 0318 - 50 88 10 of lean@mprise.nl. 

Lees ook onze blog

 

GDPR-geen datum.png