MPRISE LEAN

Mprise projectondersteuning voor Dynamics AX, NAV of CRM

“Samen met uw kerngebruikers een succesvol project uitvoeren.”

Mprise Projectondersteuning Dynamics AX NAV CRM (1200x315).png

Bij een implementatie, migratie of upgrade van Microsoft Dynamics AX, NAV of CRM moet veel werk worden verzet. Binnen de organisatie ligt dit werk vaak bij medewerkers die dit naast hun dagelijkse werkzaamheden moeten uitvoeren. We zien in de praktijk dat dit regelmatig moeizaam verloopt. Hier zijn twee belangrijke redenen voor aan te wijzen.

(Te) Weinig tijd of capaciteit

Bij een ERP- of CRM-project zijn meestal medewerkers betrokken die een sleutelrol in de organisatie vervullen. Zij maken vaak deel uit van het management en zij hebben over het algemeen volle agenda's. Wanneer deze medewerkers tijdens het project ook de rol van kerngebruiker toebedeeld krijgen, is dat niet geheel zonder risico.

Het reguliere werk kan onder druk komen staan waardoor deze kerngebruikers in veel gevallen niet of nauwelijks toekomen aan de noodzakelijke ERP- of CRM-projectwerkzaamheden. Externe kennis en capaciteit inschakelen kan dan een goede oplossing zijn om deze medewerkers te ontlasten.

(Te) Weinig kennis of ervaring

Kerngebruikers kennen de werkprocessen en zijn daarmee van groot belang voor het succesvol doorvoeren van wijzigingen binnen de organisatie. Ze hebben doorgaans echter weinig tot geen kennis van of ervaring met de complexiteit die een Dynamics AX-, NAV- of CRM-project met zich meebrengt.

Ook hier kunnen ervaren, externe professionals de helpende hand bieden. Zij kunnen uw kerngebruikers ondersteunen met de kennis die zij hebben over hun vakgebied en uit de ervaring die zij tijdens eerdere implementatie-, migratie- of upgradeprojecten hebben opgedaan. Hierbij is uiteraard ook sprake van 'Learning on the job'. Door samen te werken met deze specialisten leren uw medewerkers onder andere hoe om te gaan met veranderingsprocessen en hoe projectmatig te werken.

Hoe kunnen wij u helpen?

Ervaart u één of meerdere van bovenstaande knelpunten?

Dan biedt onze projectondersteuning, waarbij uw kerngebruikers tijdens het project ondersteuning krijgen van onze professionals, de oplossing. Deze specialisten zijn up-to-date op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen over Microsoft Dynamics AX, NAV en CRM. Ook brengen zij ervaringen uit voorgaande projecten mee en delen zij ‘best practices’ die uit deze projecten naar voren kwamen.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Hieronder staan enkele concrete werkzaamheden waarmee wij uw kerngebruikers kunnen helpen.

 • Het beschrijven van functionele wensen en behoeften;
 • Het inventariseren van knelpunten;
 • Het reviewen en beoordelen van functionele ontwerpen;
 • Het opzetten en uitwerken van procesbeschrijvingen;
 • Het opzetten van 'Proof of Concepts' of andere testscenario’s;
 • Het testen van opgeleverd maatwerk;
 • Het opstellen van werkinstructies en
 • Het bijwerken van het projectdossier.
Dit is slechts een overzicht van enkele van onze services en diensten. Heeft u behoefte aan een andere vorm van support, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Wat levert het u op?

Het ondersteunen van uw kerngebruikers bij een Dynamics ERP of CRM project door onze specialisten biedt u diverse voordelen:

 • U krijgt ondersteuning van ervaren Mprise professionals;
 • Uw project wordt efficiënt en procesmatig uitgevoerd;
 • Uw medewerkers doen kennis op via en leren van onze specialisten;
 • Wij dragen u wellicht nieuwe inzichten, werkwijzen of oplossingen aan en
 • Wij leveren samen met u een succesvol project op.

Geïnteresseerd?

Kunnen uw kerngebruikers een helpende hand gebruiken tijdens de implementatie, migratie of upgrade van uw Microsoft Dynamics AX-, NAV- of CRM-omgeving? Maak dan gebruik van onze 'Mprise Projectondersteuning en Dienstverlening'. Wenst u meer informatie over inzet en mogelijkheden?

Neem dan contact met ons op via 0318 - 50 88 10 of stuur een e-mail aan lean@mprise.nl.