MPRISE

Stage & Afstuderen

Mprise heeft altijd wel stagiaires en afstudeerders aan het werk. Op deze pagina worden openstaande opdrachten gepubliceerd waarvoor stagiaires of afstudeerders zich bij ons kunnen melden.  Ook als je bij ons stage wil lopen en je vindt geen geschikte opdracht gepubliceerd, aarzel dan niet om toch met ons contact op te nemen..

Afstudeerders HBO  - bedrijfskunde, commerciele economie of daarmee verwante studierichting

Algemene informatie

Mprise Agriware brengt een cloud oplossing van het ERP softwareproduct Agriware op de onderkant van de tuinbouw markt. Het moet worden beschouwd als een zgn. add-on op Microsoft Dynamics NAV. De onderkant van de tuinbouwmarkt is door ons gedefinieerd als de groep van kwekerijen van jonge groenteplanten en potplanten die potentieel behoefte hebben aan  1- 5 gelijktijdige Agriware gebruikers.  Gezien de investeringsmogelijkheden van deze groep is het een belangrijke uitdaging om:

  • Het verkoopproces zeer efficient te organiseren.
  • Uitsluitend een standaard oplossing te verkopen. Maatwerk wordt niet toegestaan.
  • De implementatie van de software zo efficient mogelijk te doen plaatsvinden.  Dat betekent dat er sprake moet zijn van een zo’n groot mogelijke zelf-implementatie van de klant. Dit kan alleen worden gerealiseerd als de toegang tot de software laag drempelig is. Die laag-drempeligheid moet worden gerealiseerd door een  voorgedefinieerde inrichting van de software en uitstekende toegankelijke documentatie waaronder uitgebreide e-learning faciliteiten.
  • De ondersteuning tijdens het operationeel gebruik van het systeem (support) op een acceptabele en efficiente wijze af te handelen en te organiseren. 

Opdrachten

In principe zijn alle ingredienten bij Mprise Agriware aanwezig om op alle vlakken te werken aan een succesvolle propositie. We willen graag enkele deelonderwerpen verder uitgewerkt zien. Daarvoor zijn verschillende afstudeeronderwerpen gedefinieerd.

  1. In veel gevallen wordt ERP software nog op traditionele wijze geimplementeerd. In de praktijk zijn daar methodieken voor uitgewerkt. Veelal berust een methodiek op het ingaan van een veranderingsmanagement proces.  De implementatie van nieuwe software heeft veelal grote impact op de wijze waarop medewerkers hun werk doen. Methodieken zijn erop gericht om dit proces  beheersmatig te laten verlopen. Dat vraagt veel inzet van zowel de leverancier van de software als van het bedrijf zelf.
    De groep waar Mprise Agriware zich met de cloud oplossing op richt heeft vaak de tijd, de kennis en de financiele ruimte niet om een dergelijk proces in te gaan. Zij zijn veelal wel bereid om de software te accepteren zoals het is. De implementatie moet dan ook anders plaatsvinden. Maar hoe dan?  Daarvoor zoeken we een student die een uitdaging ziet in het beantwoorden van deze vraag.   

  2. De beoogde doelgroep die we voor ogen hebben omvat in Nederland enkele honderden kwekerijen. Deze bedrijven zijn divers. Hun interne processen varieren nogal omdat de procesinrichting veelal afhankelijk is van de soorten producten die worden gekweekt.  De doelgroep moet op dit punt in kaart worden gebracht.  Daardoor kunnen verkoopacties doelgericht plaatsvinden en kan ook het Agriware product naar de specifieke segmenten worden voorgeconfigureerd. 
    In de onderzoeksopdracht zal vooral aandacht moeten worden geschonken aan (1) het specificeren van de proposities voor deze markt, en (2) het definieren van de juiste sales tools om de proposities op de markt te zetten.. Bij salestools moet o.m. gedacht worden aan: de verkooppitch, website, gebruik van sociale media. acties/aanbod, templates voor salesgesprekken, etc..