MPRISE ACADEMY

Workshop Finance, hoe en wat?

Cursuscode:
X-XFB

Doelgroep: 
Deze workshop is ontwikkeld om consultants en kerngebruikers zonder financiële achtergrond voor te bereiden op de financiële trainingen van Microsoft Dynamics AX en Microsoft Dynamics NAV.

Beschrijving:
U leert welke processen er plaatsvinden op een financiële administratie en de begrippen die gehanteerd worden (zoals grootboekrekening, journaalposten, dagboeken, decimaal rekeningstelsel), hoe deze begrippen te gebruiken en hoe financiële rapportages (zoals balans en winst- en verliesrekening) te lezen. In spelvorm leert u ook zelfstandig uw kennis met betrekking tot dit onderwerp uit te breiden. Het overkoepelende doel is om u een goede basis te geven voor de financiële trainingen, ongeacht of u wel of niet met de financiële modules in Dynamics gaat werken.

Voorkennis:
Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Inhoud:

  • Balans
  • Winst- en verliesrekening
  • Grootboekrekeningen
  • Dagboeken
  • Journaalposten
  • Aansluitcontrole
  • Jaarafsluiting
  • Financiële processen

Duur van de cursus:
1 dag

Beschikbare cursusdata:
3 maart 2017
3 mei 2017

Prijs:
€ 425,-

Aanmelden