Doelgroep
Iedereen die met Dynamics AX2012 gaat werken en een knoppentraining nodig heeft.

Beschrijving
Deze e-learning cursus gaat in op het werken met Dynamics AX2012: de gebruikersinterface wordt uitgelegd. Dit vormt een praktische basis voor de functionele en technische trainingen van Dynamics AX2012. Na het volgen van deze e-learning beschikt de deelnemer over voldoende vaardigheden om aan de vervolgtrainingen te kunnen deelnemen.

Voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis vereist. 

Opzet
Deze e-learning training bestaat uit vier cursusonderdelen. Elk cursusdeel bestaat uit een aantal hoofdstukken. Deze modulaire opzet zorgt ervoor dat u op uw eigen tempo door de stof heen kunt gaan, waarbij u ook kunt kiezen in welke volgorde u de hoofdstukken doorloopt. Deze hoofdstukken hebben een praktische insteek; elk hoofdstuk bestaat uit drie onderdelen: een demonstratie, een oefening en een toets.

Inhoud
De e-learning bestaat uit 5 hoofdonderdelen:

Onderdeel 1: De basis van het navigeren; een eerste kennismaking met de gebruikersinterface.
Onderdeel 2: De formulieren van AX2012; de structuur en het gebruik van de belangrijkste schermen wordt uitgelegd.
Onderdeel 3: Raadplegen van informatie via de standaard formulieren van AX2012.
Onderdeel 4: Het gebruik van filters en jokertekens
Onderdeel 5: Overige functies van de gebruikersinterface

Talen

Deze training is beschikbaar in het Nederlands en Engels

Deze training kan op elk gewenste datum worden gestart. U kunt hiervoor aanmelden via de knop 'Inschrijven'.

Referenties