Doelgroep: 
Iedereen die met Dynamics NAV gaat werken en een 'knoppentraining' over Dynamics NAV Role Tailored Client nodig heeft.

Beschrijving:
Deze e-learning cursus gaat in op het werken met Dynamics NAV: de gebruikersinterface wordt uitgelegd. Dit vormt een praktische basis voor de functionele en technische trainingen van Dynamics NAV vanaf versie NAV2013. Na het volgen van deze e-learning beschikt de deelnemer over voldoende vaardigheden om aan de vervolgtrainingen te kunnen deelnemen.

Voorkennis:
Er is geen specifieke voorkennis vereist. 

Opzet: 
Deze e-learning training bestaat uit vier cursusonderdelen. Elk cursusdeel bestaat uit een aantal hoofdstukken. Deze modulaire opzet zorgt ervoor dat u op uw eigen tempo door de stof heen kunt gaan, waarbij u ook kunt kiezen in welke volgorde u de hoofdstukken doorloopt. Deze hoofdstukken hebben een praktische insteek; elk hoofdstuk bestaat uit drie onderdelen: een demonstratie, een oefening en een toets.

Inhoud:
De e-learning bestaat uit 4 hoofdonderdelen:

Onderdeel 1: De basis van het navigeren; een eerste kennismaking met de gebruikersinterface.
Onderdeel 2: De schermen; de structuur en het gebruik van de belangrijkste schermen wordt uitgelegd.
Onderdeel 3: Mijn NAV; het gebruik van het Rolcentrum en de manier waarop NAV kan worden gepersonaliseerd komen aan de orde.
Onderdeel 4: Extraheren van informatie; de manier waarop informatie wordt opgezocht (m.b.v. bijvoorbeeld filters) wordt in dit onderdeel uitgelegd.

Duur van de cursus:
De e-learning is modulair van opzet en bestaat uit onderdelen van 10-20 minuten. De totale duur is ongeveer 1 à 2 dagdelen.

Prijs:
€ 150,00 per (named) user.

Na inschrijving ontvangt u per e-mail de gegevens waarmee u toegang krijgt tot uw persoonlijke e-learning omgeving.

Deze training kan op elk gewenste datum worden gestart. U kunt hiervoor aanmelden via de knop 'Inschrijven'.