Doel
Deze workshop gaat in op het thema voorraadwaardering binnen Dynamics D365FO/AX. We beantwoorden veel voorkomende vragen, zoals:

 • Hoe kom ik tot een goede en betrouwbare voorraadwaardering m.b.v. AX/ D365 Finance and Operations?
 • Hoe zet ik dit op binnen AX/D365FO en welke procedure moet ik volgen om te voldoen aan externe wet- en regelgeving en interne rapportage- en informatiebehoefte?

Beschrijving
Loopt u ook tegen onderstaande vragen aan?

 • Klopt mijn voorraadwaarde wel?
 • Hoe worden de (verkoop)marges berekend?
 • Voldoe ik met AX/D365FO aan de wet- en regelgeving m.b.t. voorraadwaardering?
 • Hoe verklaar ik de aansluiting tussen mijn voorraadadministratie en het grootboek?

Dit soort vragen, rondom het hoe en wat van voorraadwaardering binnen AX/D365FO komen wij dagelijks tegen. Veel organisaties geven aan dat zij de manier waarop voorraadwaardering binnen AX/D365FO plaats vindt moeilijk te doorgronden vinden.

Deze workshop staat stil bij deze vraag: hoe krijg ik grip op mijn voorraadwaardering? Wat moet ik wel/niet doen om de voorraadwaardering op de juiste wijze op te zetten en te beheren?
De basis van voorraadwaarding wordt in de workshop uitgelegd aan de hand van processen binnen de handelslogistiek.

Voorkennis
Het niveau van de Microsoft Dynamics 365 Operations introductie (DO-INT) of Microsoft Dynamics AX2012 introductie (X12-INT)

Globale kennis van de basisfunctionaliteiten rondom handelslogistiek en voorraadbeheer.  

Inhoud

We gaan in op de volgende onderdelen:

 • Begrippen rondom voorraadwaardering
 • Uitgangspunten wet- en regelgeving
 • Waarderingsstelsels
 • Inrichtingselementen
 • Proces m.b.t. voorraadwaardering
 • Sub en grootboek
 • Rapportage en inzicht

Doelgroep
Deze workshop is ontwikkeld voor gebruikers en consultants van Microsoft Dynamics AX / Dynamics 365 for Finance and Operations die zich bezig houden met voorraadwaardering. 
De focus in de workshop ligt op de versie Dynamics 365 Finance and Operations en AX 2012.

Duur
1 dag