Hybride vermeerdering

Het produceren van hybride zaad is een van de kernprocessen bij zaadvermeerderaars. Door kruisingen en selecties uit te voeren en hierbij de vader- en moederlijnen te beheren heeft u veel specialistische kennis opgebouwd. Met Mprise Agriware kunnen uw gebruikers de specifieke kennis voor hybride vermeerdering gestructureerd vastleggen. Hiermee kunnen uw gebruikers de zaadproductie van alle soorten gewassen plannen, registeren en analyseren.

Alle type sierteelt gewassen kan de gebruiker plannen en beheren met Agriware zaadvermeerdering software. Met de Agriware Inspect App hebben de gewas specialisten en veld inspecteurs alle informatie beschikbaar vanaf een mobiel apparaat direct op het veld of in de kas.

Planning, registratie & analyse

De verwachte zaadopbrengst wordt berekend op basis van veel factoren, zoals de moeder/vader combinatie, het ras en productlocatie. Iedere actie, handeling en inspectie kan de gebruiker voorafgaand aan de teelt plannen of juist tijdens de teelt ad-hoc toevoegen aan een productiepartij. Hierdoor kunnen de mensen op het veld of in de kas efficiënt informatie opvragen, bijwerken en nieuwe gegevens of afbeeldingen toevoegen, En dat gedurende de hele levenscyclus van het gewas. Alle data is  centraal is opgeslagen. Gebruikers kunnen nu aan de hand van relevante KPI's analyses maken. 

De traceerbaarheid kan met Agriware voor de hele keten zichtbaar worden gemaakt.  Per zaad batch kan worden herleid  welke moeder/vader combinatie is gebruikt, waar het zaad is geproduceerd, wie het heeft geoogst en welke testen zijn uitgevoerd.  

Specifieke registraties voor zaden, zoals vochtigheid, en duizendkorrelgewicht, productielocatie, en anderen kunnen in Agriware worden vastgelegd.

Snel een overzicht krijgen hoe onze software met deze uitdagingen omgaat? Download de flyer of vraag een demo aan. 

Download de flyer Vraag hier een demo aan

Contracten & afrekening

Na de oogst ondergaat het zaad in het algemeen een eerste ruwe schoning.  Registratie van de oogst is van belang omdat er in veel gevallen sprake is van contracten met dochterondernemingen en externe kwekers. Vanwege de afrekening met de externe kwekers is de grootste  zorgvuldigheid daarin geboden. In Agriware is iedere stap gerelateerd aan de productie partij. Daardoor ontstaat automatisch een volledige traceerbaarheidsketen van de zaden zodat er altijd bekend is wat er heeft plaatsgevonden, waar en door wie.

Inspecties

Als gewasverantwoordelijke of veldinspecteur wilt u alle relevante gewas informatie tot je beschikking hebben op het veld, in de kas of ergens onderweg. Met de Agriware Imspect App bent u in staat om op een mobiel apparaat zoals tablet of smartphone deze gegevens bij de hand te hebben. De App werkt ook offline zonder internet zodat u altijd kunt doorwerken.  Hierdoor bent u altijd in staat om gewas informatie bij te werken en resultaten direct op het veld te registreren.

Door te werken met een centraal systeem in plaats van papier of individuele Excel bestanden worden gegevens sneller verwerkt met een verlaagde kans op typefouten. Bovendien werken alle collega's met hetzelfde systeem zodat beslissingen kunnen worden gemaakt op basis van up-to-date informatie.