Hybride vermeerdering

Het produceren van hybride zaad is een van de kernprocessen bij zaadvermeerderaars. Door kruisingen en selecties uit te voeren met daarbij de vader- en moederlijnen te beheren heeft u veel specialistische kennis opgebouwd. Met Agriware365 kunnen uw gebruikers de specifieke kennis voor hybride vermeerdering gestructureerd vastleggen. Hiermee kunnen uw gebruikers de zaadproductie van alle soorten gewassen plannen, registeren en analyseren.

Alle type sierteelt gewassen kan de gebruiker plannen en beheren met Agriware365 zaadvermeerdering software. Met de Agriware Inspect App hebben de gewasspecialisten en veldinspecteurs alle informatie beschikbaar vanaf een mobiel apparaat direct op het veld of in de kas.

Planning, registratie & analyse van vermeerderingsproces van zaden

Wilt u vanuit één bron alle informatie krijgen en in één bron alle informatie registreren? Dat levert u tenslotte tijd op en het zorgt ervoor dat er minder fouten worden gemaakt.

Hiervoor hebben wij Agriware Inspect ontwikkelt. Aan de ene kant hebben we de ERP waarin alle informatie terug komt en aan de andere kant hebben we de Inspect app waarin gebruikers op het veld en in de kas gegevens registreren. 

Zaadopbrengsten wilt u vooraf inschatten. Deze worden echter berekend aan de hand van veel factoren zoals: waar  de productie plaatsvindt, wat de vader/moeder combinatie is en welk ras het is. De verwachte opbrengsten vallen soms tegen en soms mee. Dit wilt u tijdens de teelt registreren. Ook moet er tijdens de teelt acties geregistreerd worden zoals: inspecties, gewasbehandelingen en andere acties. Dit kunt u met de Inspect app doen. Ook kunt u daar afbeeldingen en video`s toevoegen. Deze kunnen de mensen op kantoor weer terug zien. 

Doordat alle data centraal wordt opgeslagen, bouwt u een hele historie op. En natuurlijk kan u hier weer analyses op doen, zodat de resultaten nog beter worden. 

De traceerbaarheid kan met Agriware365 voor de hele keten zichtbaar worden gemaakt.  Per zaad batch kan worden herleid  welke moeder/vader combinatie is gebruikt, waar het zaad is geproduceerd, wie het heeft geoogst en welke testen zijn uitgevoerd.  

Specifieke registraties voor zaden, zoals vochtigheid, en duizendkorrelgewicht, productielocatie, en anderen kunnen in Agriware worden vastgelegd.

Snel een overzicht krijgen hoe onze software met deze uitdagingen omgaat? Vraag hieronder een demo aan. 

 Vraag hier een demo aan

Productiecontracten & afrekening

We begrijpen dat het beheren van productiecontracten met dochterondernemingen en/of externe kwekers zorgvuldig moet gebeuren. Om die reden moet na de ruwe schoning de oogst nauwkeurig geregistreerd worden. 

Deze stappen worden in Agriware365 nauwkeurig geregistreerd aan een productiepartij. Hierdoor is de volledige keten traceerbaar en kunt u achteraf zien wat er gebeurd is.

Inspecties

Als gewasverantwoordelijke of veldinspecteur wilt u alle relevante gewas informatie tot je beschikking hebben op het veld, in de kas of ergens onderweg. Met de Agriware Imspect App bent u in staat om op een mobiel apparaat zoals tablet of smartphone deze gegevens bij de hand te hebben. De App werkt ook offline zonder internet zodat u altijd kunt doorwerken.  Hierdoor bent u altijd in staat om gewas informatie bij te werken en resultaten direct op het veld te registreren.

Door te werken met een centraal systeem in plaats van papier of individuele Excel bestanden worden gegevens sneller verwerkt met een verlaagde kans op typefouten. Bovendien werken alle collega's met hetzelfde systeem zodat beslissingen kunnen worden gemaakt op basis van up-to-date informatie.