Naar mate er langer gewerkt wordt met Dynamics kan de performance achteruigaan, zonder dat eenvoudig een oorzaak is aan te wijzen. 

Om oorzaken te kunnen achterhalen is een goede aanpak nodig. Daarbij moet begonnen worden met vaststellen wat de gewenste performance is? Vervolgens wanneer de problemen optreden en welke consequenties deze hebben.
Mprise heeft standaard aanpak ontwikkeld om dit veel voorkomende vraagstuk gestructureerd en gedegen aan te pakken. Deze aanpak biedt handvaten voor een goede analyse en stap voor stap aanpak om te komen tot een oplossing.
De aanpak bestaat uit de volgende drie fasen:
Inventarisatie
Het onderzoek begint met interviews van key users om de problemen inzichtelijk te maken. Op basis van de uitkomst van de interviews wordt een aanpak gedefinieerd die óf heel specifiek op één of meerdere knelpunten gericht is óf op de complete omgeving.
Onderzoek
Het vervolgonderzoek begint met een nulmeting die bepalend is voor de te zetten stappen. Na elke (set van) wijziging(en) wordt de meting herhaald, om de effecten van de maatregelen vast te stellen. Mprise beschikt hierbij over tools voor meting en registratie van systeemprestaties.
Uitvoering
Uit de metingen en rapportages komen adviezen voor het aanpassen van parameters, inrichting, optimalisaties, archivering, etc. Deze worden stap voor stap uitgevoerd en telkens wordt het resultaat weer gemeten.
 
Lees ook:
4 Oorzaken van trage Microsoft Dynamics software of download het mini E-Book hieronder

Quick Read Software Performance

Download nu de Quick Read over het oplossen van performance problemen Microsoft Dynamics

Download direct

"Het project is uitermate goed verlopen, wij hebben veel plezier gehad van de consultant. Wij werken nu veel efficiënter."

Tommy 't Hart, Manager Financiën bij Tergooi Ziekenhuis:

Lees klantverhalen