MPRISE

Kernwaarden

Mprise heeft drie kernwaarden hoog in het vaandel staan. Het betreft:

  • Vakmanschap
  • Objectiviteit
  • Respect

Wij verwachten van onze medewerkers dat zij deze kernwaarden als onderdeel van hun eigen waardenpatroon beschouwen.

Een belangrijk terugkerende element hierbij is dat we vinden dat mensen verantwoordelijke wezens zijn. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor zijn eigen vakmanschap, over zijn gedrag als collega en over zijn handelen als dienstverlener naar onze klanten.  Daar stopt het niet mee. Velen van onze medewerkers voelen die verantwoordelijkheid ook naar hun leefomgeving. Zo leveren we regelmatig, als Vriend van Present, een bijdrage aan de Stichting Present in Veenendaal door zwakken in onze stad een middagje te helpen. Het filmpje hieronder geeft daar een goede indruk van. Ook dit jaar zullen we weer een middag, die door het bedrijf beschikbaar wordt gesteld, daaraan besteden.

Vakmanschap

Een klant heeft het recht om door een vakman/vrouw geholpen te worden. Daarom hecht Mprise ook sterk aan het begrip vakmanschap. Vakmanschap is veel meer dan een goede opleiding. Het heeft te maken met ervaring, met professioneel gedrag, met affiniteit met het werk, met betrokkenheid op het werk en betrokkenheid op de opdrachtgever. Van de medewerker wordt verwacht dat hij zich blijvend blijft ontwikkelen op dit punt.  Mprise biedt veel faciliteiten voor het volgen van opleidingen en trainingen, o.a. door het beschikbaarstellen van een jaarlijks persoonlijk opleidingen budget.

Objectiviteit

Bij vakmanschap is onlosmakelijk ook objectiviteit verbonden. Uiteindelijk gaat het  om het verzorgen van een oplossing waar de opdrachtgever het beste bij gebaat is. Daarom kunnen er ook door Mprise Lean second opinions worden uitgevoerd en bestaande implementaties van Dynamics AX en Dynamics NAV kritisch worden onderzocht.

Respect

Bij Mprise staan niet de bedrijfsprocessen, maar de mensen centraal. Dat geldt niet alleen voor Mprise zelf, maar ook voor de klanten van Mprise. In de visie van Mprise moeten niet, op de eerste plaats, de bedrijfsprocessen worden geautomatiseerd maar moeten aan medewerkers van de opdrachtgever de  IT hulpmiddelen in handen worden gegeven zodat ze hun werk efficient kunnen uitvoeren. In de benadering van Mprise staan de rollen (= verantwoordelijkheidsgebieden) die mensen vervullen centraal. 

Uiteraard is het persoonlijk welbevinden het vertrekpunt voor iedere medewerker. Mprise biedt een open en transparante cultuur en een platte organisatie waarin collegialiteit en het nemen van verantwoordelijkheid voor je werkzaamheden als belangrijke waarden worden beschouwd.