MPRISE 

Over Mprise

Visie en Missie

De implementatie van nieuwe business-software is een incident. Een ingrijpend en kostbaar incident, maar op zichzelf niet bepalend voor het succes van uw organisatie.VISITE DEF Algemeen

Bij Mprise weten we dat uw succes wordt bepaald door het deskundige gebruik en de slimme toepassing van de software door uw medewerkers. Door hun inzicht in de mogelijkheden. Het is hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid, die er voor zorgt dat zij uw kansen ten volle benutten.

Alles wat wij doen is daarop gericht. Onze trainingen, onze servicedesk, onze producten, kennis en diensten; alles voor de ontwikkeling van úw mensen en úw bedrijfsproces. Voor uw groei.

 

Over Mprise

Mprise (sinds 1991) is gespecialiseerd in Microsoft Dynamics (365, NAV, AX en CRM); software applicaties die bedrijfsprocessen van veel verschillende type bedrijven ondersteunen. Vele honderden bedrijven, uit diverse branches, zijn door Mprise ondersteund in het gebruik van deze software applicaties.  Voor Mprise zijn daarvoor de volgende kernwaarden erg belangrijk:

  • VakmanschapMprise maakt veel werk van opleiding van haar eigen medewerkers. Enerzijds wordt daar de Mprise Academy voor ingezet. Anderzijds krijgt ook elke medewerker een vast bedrag tot zijn/haar beschikking om zich inhoudelijk of wat betreft vaardigheden door te ontwikkelen. 

  • MensgerichtheidMprise is een bedrijf van mensen en voor mensen. Bij Mprise staan de medewerkers centraal. Zij zijn met hun kennis en kwaliteiten het kapitaal van de organisatie.  Zij werken samen met medewerkers van onze klanten.  Uiteindelijk gaat het er ook om dat de medewerkers van onze klanten de juiste ICT ondersteuning krijgen waardoor ze hun werk kunnen doen. Daarom zeggen we ook: we ondersteunen niet de processen van onze klanten, maar de mensen die bij onze klanten werken. Een ieder moet daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid nemen.

Mprise heeft een stabiel management team. De drie directieleden geven leiding aan de vijf business units van Mprise waarin zo'n 80 medewerkers werkzaam zijn.  

 

Jong_Joop_de_2.jpg

Joop de Jong - (algemeen) directeur Mprise Agriware en Mprise Analytics

Sinds 1984 werkzaam in de ICT sector. Vanaf het begin betrokken geweest in verschillende hoedanigheden bij de ontwikkeling en implementatie van ERP software. In 1991 de Mprise Group gestart vanuit de drive om bedrijven meer succesvol te laten zijn door de inzet van de beste software.

Gelooft sterk in de visie dat mensen centraal horen te staan in de onderneming en dat de software moet helpen om verantwoordelijkheden die mensen in een ondernemening hebben te kunnen uitoefenen. 

Berntsen_Mirjam_2.jpg

Mirjam Berntsen - directeur Mprise Academy en Mprise Lean

Sinds 1988 ben ik werkzaam in de ICT. Sindsdien heb ik diverse rollen vervuld op het gebied van implementatie, opleidingen en management. Zowel bij gebruikersorganisaties als bij ICT-bedrijven. 

Er is in ons vakgebied in die jaren veel veranderd. Toch draait het nog steeds om de synergie tussen medewerkers, bedrijfsprocessen en ICT. Wanneer die elkaar weten te versterken, biedt dat een organisatie slagkracht. Graag leveren wij daar met Mprise een bijdrage aan.

 

Reitsema_Renger_2.jpg

Renger Reitsema - directeur Mprise Connect

Sinds ik in 1995 in aanraking kwam met ERP systemen geloof ik in integrale software oplossingen voor bedrijven. Ik ben in diverse rollen, o.a. consultancy, sales en management, betrokken geweest bij implementaties van Baan en Microsoft Dynamics ERP.

Het ondersteunen van bedrijven als verlengstuk van hun eigen organisatie geeft toegevoegde waarde en continuïteit aan het primaire proces. Met technische middelen en kennis maar ook vooral creativiteit kan het optimale uit software gehaald worden.