Voorraadwaardering voor Dynamics AX/FO

Deze workshop is ontwikkeld om begrip te krijgen over de voorraadwaarderingsstelsels en uitwerking daarvan in AX. In de workshop worden vanuit een theoretisch kader zowel inrichting als processen rondom voorraadwaardering behandeld. Ook is er ruimte om ervaringen en vragen uit de praktijk met elkaar te bespreken en best practices te delen.

Lees hier meer.

"Mprise heeft onze inhoudelijke experts in een workshop voorbereid op het intern overdragen van kennis. Daardoor konden zij hun rol goed vervullen."

Carla de Lange, HR Manager bij Life Fitness

Lees klantenverhaal

Workshops vaardigheden

Mprise heeft een overzichtelijk aanbod van workshops gericht op ontwikkeling van basiskennis, begripsvorming en key-user vaardigheden. De werkvormen zijn onderzoekend en interactief. De workshopdagen worden door deelnemers ervaren als van grote extra toegevoegde waarde. Lees hieronder per workshop de thema’s, de beschrijving en download de folder.

Keyuservaardigheden

Keyuservaardigheden

Kerngebruikers aanwijzien is niet voldoende. U heeft een team nodig dat die rol professioneel invult. Deze praktische workshop bereidt uw medewerkers daarop voor. Doel is ze te helpen inzicht in de kerngebruikersrol te verwerven, de competenties, de randvoorwaarden. Bekijk hier de workshop.

Goede keyusers zijn essentieel voor uw organisatie.

Train de trainer

Train de trainer

Een praktische workshop die uw kerngebruiker helpt om eindgebruikers op een professionele wijze op te leiden. De basisvaardigheden die nodig zijn om kennis over te dragen komen in deze workshop aan de orde. De theorie én veel  praktische oefeningen.

New call-to-action

Train de schrijver

Train de schrijver

Het volgen van deze workshop helpt uw kern-gebruikers om op een goede wijze gebruikersdocumentatie op te stellen. Er wordt ingegaan op het maken van instructies en trainingsmaterialen. Aan de hand van oefeningen en praktijkvoorbeelden krijgen de kerngebruikers een goede basis om deze materialen te ontwikkelen. Download de flyer voor meer informatie.

Train de schrijver

Plannen met Mprise

Workshop: Testen, hoe en wat?

Voor (kern)gebruikers is testen niet het dagelijks werk, maar het dient wel juist en volledig uitgevoerd te worden. Deze workshop helpt hen daarom een goed beeld te vormen rondom testen en praktisch inzicht te krijgen hoe het proces van testen succesvol uitgevoerd kan worden.

Bekijk hier de workshop,