Het risico dat gevoelige informatie in verkeerde handen komt of op ondeskundige wijze bewerkt wordt is groot. OM strategische en concurrentiële redenen wilt u dit voorkomen, maar ook regelgeving en toezicht stellen hoge eisen. Het zorgvuldig inrichten van de autorisatiestructuur is daarom een belangrijke voorwaarde bij de implementatie van ERP en CRM software.

In de praktijk blijkt autorisatie (de vastlegging van rollen en rechten) te vaak een sluitpost te zijn bij het realisatie van een ERP project. Het gevolg hiervan is dat bedrijfsrisico’s ontstaan en toenemen met het gebruik. Ad hoc autorisatie kan ook een aanzienlijke werklast betekenen voor de systeembeheerder. En tenslotte blijken organisaties die dit niet goed hebben ingericht vaak meer licenties in werking te hebben, dan feitelijk noodzakelijk is. Met onnodige kosten tot gevolg.
Mprise beschikt over experts met jarenlange ervaring op het gebied van Autorisaties in Dynamics AX. Met onze kennis, ervaring en hulpmiddelen kunnen wij u van dienst zijn bij het inrichten of optimaliseren van autorisaties in uw Dynamics applicatie.
 Vraag informatie aan over autorisatie solution

“Door de deskundige en flexibele inzet van Mprise hebben we in een kort tijdsbestek de autorisaties kunnen inregelen. Het gaf ontzorging voor het onderdeel autorisaties en een belangrijke bijdrage in het realiseren van onze implementatieplanning.”

Harry Lentferink, ICT Manager / Intern Projectmanager AX bij Bolletje

Meer klantverhalen