Een juiste en volledige voorraadwaarde

De voorraad is bij veel organisaties een grote balanspost en daarom voeren accountants hier diverse controles op uit. Als organisatie wilt u dat deze voorraadwaardering juist en volledig is. Toch leven er in organisaties veel vragen rondom de juistheid van de voorraadwaardering in Microsoft AX / F&O. Welke inzichten hebt u nodig om de voorraadwaardering in uw organisatie te laten kloppen en volledig te begrijpen? Bekijk ze onder het kopje praktijkvoorbeelden. 

Workshop-voorraadwaarderingOptimaliseren van voorraadwaardering; praktijkvoorbeelden

Voor verschillende klanten in diverse branches hebben wij o.a. de volgende optimalisaties uitgevoerd:

  • Diverse toeslagen laten meewegen in de vergelijking tussen inkoopprijs en de VVP waarmee het aantal verschillen is gereduceerd en de juiste vergelijking werd gemaakt.
  • Het uitvoeren van correcties op verkeerd ingeboekte ontvangsten om de uitgiftes (en dus marges) en voorhanden voorraad weer kloppend te maken in zowel sub- als grootboek.
  • Herinrichting van het grootboekintegratieschema van voorraadtransacties om de te gebruiken grootboekrekeningen aan te sluiten op de indeling van de jaarrekening.
  • Standaardiseren van prijseenheden om prijsvergelijkingen en aansluitingen makkelijker te maken.
  • Inrichten van diverse voorraadwaarderapporten voor inzichten in sub en aansluitingen met het grootboek.
  • Het (opnieuw) inzetten van de vereiste functionaliteiten om tot een juist en volledig voorraadwaarderingsproces te komen.

Herkent u zich in bovenstaande punten of hebt u andere vragen rondom voorraadwaardering? Neem gerust contact op!

Neem contact op

Hoe werkt de waardering van voorraad?Hoe werkt de waardering van voorraad in Microsoft AX2012 en Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations?

Een veelgehoorde vraag is hoe de voorraadwaardering in AX / F&O eigenlijk werkt. De termen kostprijs, GIP, tijdelijke uitgifte en voorraadafsluiting komen allemaal voorbij, maar wat betekenen ze nou eigenlijk? En op welk moment wordt de waarderingsmethodiek van bijv. FIFO of Gewogen Gemiddelde nou daadwerkelijk toegepast?

Uit ervaring en onderzoek [PWC onderzoek] blijkt dat veel organisaties moeite hebben om het waarderingsmechanisme in AX / F&O te begrijpen. Daarom hebben wij een workshop ontwikkeld waarin stil wordt gestaan bij de vraag hoe grip te krijgen is op de voorraadwaardering en wat je wel (of juist niet) moet doen om de voorraadwaardering op juiste wijze op te zetten en te beheren. 

Bekijk de workshop voorraadwaardering

Grip op de waardering van uw voorraad

In hoeverre heeft uw organisatie volledig grip op de waardering van de voorraad? Kunt u alle vragen van de accountant met een gerust hart beantwoorden en de benodigde gevraagde onderbouwing zonder al te veel inspanning tonen? Is er voldoende inzicht in de inrichtingsmogelijkheden? Weet u zeker dat u alle vereiste processen uitvoert om de waarderingsmethodieken juist en volledig toe te passen?

Mprise heeft een checklist ontwikkeld waarmee in uw organisatie in één dag het gebruik van voorraadwaarderingsfunctionaliteiten in AX / F&O wordt gemeten. U kunt dit zien als een thermometer: onderzocht wordt in hoeverre inrichtingsmogelijkheden, processen en rapportages & inzicht in AX / F&O al voldoende worden gebruikt voor een juist een volledige voorraadwaardering. Vanuit deze checklist ontvangt u een rapport waarin d.m.v. scores het huidige gebruik wordt getoond inclusief adviezen voor relevante optimalisaties.

Vraag nu de checklist aan

Onderzoek: is voorraadbeheersing mogelijk in AX / F&O?

Het onderzoek [PWC onderzoek] is inmiddels tien jaar oud, maar de conclusies zijn nog actueel. De hoofdconclusies zijn:

  1. AX biedt voldoende mogelijkheden om een adequaat beheerd voorraadproces uit te voeren.
  2. Veel organisaties hebben echter moeite om voorraad(waardering) in AX goed te beheersen.
  3. Veel organisaties vinden voorraadwaardering lastig en moeilijk te doorgronden.

In een eerdere blog geven we al aan dat bewustwording en voldoende basiskennis uitkomst kunnen bieden om de voorraadwaardering adequaat uit te voeren en goed te beheersen. Is het volgen van onze ééndaagse workshop voor u ook een goede eerste stap?

Bekijk de workshop voorraadwaardering