Second opinion

Soms heeft men ook behoefte aan een second opinion voor een beslissing die men moet nemen, zoals een voorstel voor herinrichting van het pakket, of voor het laten ontwikkelen van maatwerk, of voor de installatie van een upgrade of voor de uitvoering van een migratie.
Het bedrijf is van u en daarom moet u bij veranderingen zelf in de bestuurdersstoel zitten en niet afhankelijk zijn, qua proces of oplossing, van uw leveranciers. Een vakkundige, objectieve analyse en een onafhankelijk advies is dan van essentieel belang. Mprise kan dat voor u verzorgen. 
 

Health Check - Checklist

Allereerst zal in nauw overleg met u aan de hand van een checklist de inhoud en de scope van de Health Check worden vastgesteld. Vervolgens zal een Mprise consultant met uw kerngebruikers de analyse uitvoeren. De volgende thema’s kunnen daarbij aan de orde komen: het effectieve gebruik van Microsoft Dynamics, het kennisniveau van gebruikers en het beheer van de applicatie.
Bij inrichting van Microsoft Dynamics is de focus van Mprise gericht op het zoveel mogelijk gebruik maken van standaard Microsoft Dynamics, het verminderen van maatwerk en/of het gebruik van add-ons. Mprise voert de Health Check uit op Microsoft Dynamics NAV (vanaf versie 2.6) of op Microsoft Dynamics AX (vanaf versie 3.0).
 

Het resultaat - Een rapport met concrete verwachtingen en adviezen

Afhankelijk van de concrete afspraken die met u zijn gemaakt ontvangt u:
 1. Een rapport met knelpunten en aanbevelingen voor mogelijke oplossingen.  In de beoordeling worden ook de concrete verwachtingen van het 
  bedrijfsmanagement en de gebruikers van de applicatie meegenomen.  Standaard wordt ook de gehanteerde autorisatiestructuur en het proces van  het in productie nemen van software updates doorgelicht.

 2. Een rapport met adviezen t.a.v. punten waarover een beslissing genomen moet worden. Eventuele voorstellen van derden worden daarin meegenomen.  Hierbij moet o.m. gedacht worden aan adviezen t.a.v.:
  1. herinrichting van het systeem;
  2. te ontwikkelen maatwerk;
  3. de installatie van upgrades;
  4. de uitvoering van migraties naar nieuwe versies van de software.   

 

Health Check - Performance Microsoft

Performance problemen met uw Microsoft Dynamics AX of NAV applicatie? Er is weinig anders te bedenken dan dit wat zo veel ergernis oproept bij de gebruikers van de applicatie. Het kan gebeuren. Vaak pas na langdurig en intensief gebruik van de applicatie. De oorzaak van het probleem is niet altijd eenvoudig aan te wijzen. Echter, inzicht in het probleem en kennis van het probleem is een belangrijke voorwaarde voor het vinden van een oplossing. 
 

Onze oplossing - Technisch doorlichten

Mprise heeft een aanpak ontwikkeld voor het volledig technisch doorlichten van uw Microsoft Dynamics AX of NAV systeem. Deze aanpak wordt een technische ‘health check’ genoemd. De thermometer wordt als het ware in uw systeem gestoken. De aanpak bevat ondermeer:

 • Het aanzetten van diverse performance monitors. Zij monitoren gedurende een aantal dagen het gebruik van   onder andere de processor capaciteit, het geheugen beslag, en het gebruik van de disks. 
 • De geïnstalleerde software wordt onder de loep genomen. Dan gaat het over de versie van het operating   system, over de geïnstalleerde updates en hoe dit met elkaar samenwerkt. 
 • Het eventuele gebruik van de SQL-server wordt onderzocht. Nagegaan wordt of de instellingen van SQL-Server wel optimaal zijn ingesteld voor Microsoft Dynamics AX of NAV. Mogelijk moet er nog een update van de software worden geïnstalleerd.
 • Het functioneren van de hardware wordt onderzocht. Dan gaat het over het gebruik van harde schijven en de aansturing van raidcontrollers. Mogelijk is een upgrade van de software, hardware of firmware nodig.
 • De beveiliging van het systeem mag niet ontbreken in dit onderzoek. Mprise kijkt naar de instellingen van de firewall, het openzetten van poorten, het gebruik van wachtwoorden, en de toegang naar het internet. 

Het resultaat

Na deze controles en metingen ontvangt u een uitgebreid rapport met de resultaten van het onderzoek. Alle uitgevoerde acties zijn daarin beschreven en uitgewerkt. De kritische punten die direct de aandacht nodig hebben worden duidelijk aangegeven. Uiteraard ontbreken de adviezen voor het beheersbaar houden of maken van de temperatuur van uw systeem niet. 
 

Second Opinion ERP-keuze

Mprise heeft brede en diepe kennis van Microsoft Dynamics. Wij worden dan ook vaak gevraagd mee te kijken bij implementaties en migraties om bedrijven te helpen goede besluiten te nemen en vastgelopen projecten te analyseren.

Dat leidt vaak tot een bemiddelingstraject, waarin we samen met de klant en de implementatiepartner projecten weer op de rit krijgen.

Oorzaken voor het vastlopen van een project of samenwerking liggen vaak aan (gebrek aan) communicatie, kennis en het wijzigen van koers binnen de samenwerking. Wij kunnen vanuit een onafhankelijke rol meedenken en ondersteuning bieden. Wij hebben ervoor gezorgd dat diverse, soms op het eerste gezicht uitzichtloze, situaties weer zijn vlotgetrokken.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op!

Neem contact op