Word zelfredzaam en zet systemen om in meerwaarde

Kennis brengt groei

De aanschaf van een systeem zoals ERP, CRM of apps zoals uit het Power Platform, gaat vaak gepaard met een implementatie, gevolgd door gebruik. Tijdens een implementatie is vaak een scherpe focus op de scope van het project. Het is makkelijk om het kenniscomponent uit het oog te verliezen. Terwijl dáár juist het succes van het project uit voortkomt. De Mprise Academy richt zich op het zelfredzaam maken van organisaties. Door middel van trainingen en workshops helpen wij u om niet alleen te implementeren, maar ook succesvol gebruik te maken van IT in uw bedrijf.Driehoek Mprise Jochen

 

Hoe wij organisaties helpen

Binnen iedere organisatie staat ambitie centraal. Meestal is dat een stip op de horizon en vraagt vaak om groei. Om te kunnen groeien, is kennis nodig. Kennis leidt tot verbetering. Denk aan betere omgang met het systeem, slimmer ingerichte processen of bijvoorbeeld simpelweg weten waar je moet klikken. Op termijn volgt vaak een nieuwe vraag. Op dat moment komt vernieuwing om de hoek kijken. Er komt een nieuw systeem, een nieuwe methode of een nieuw team. Volgend op vernieuwing is leren. Je moet tenslotte leren omgaan met nieuwe technologie, processen of mensen.


Inspireert en daagt uit, vol passie

Onze trainers inspireren bedrijven in diverse rollen en lagen binnen organisaties. Door hier en daar te prikkelen worden sessies niet alleen leerzaam, maar fungeren ze als teambuilding. Zo brengen we teams samen en zijn zij beter in staat om succesvol te zijn. 

 

Mprise trainers leren je Dynamics gebruiken