In een tijd waarin het Coronavirus de gevestigde wereld op zijn kop zet lijkt een blog soms even merkwaardig als nutteloos. Maar de realiteit is dat de wereld blijft doordraaien en ook in de tuinbouw zullen ondernemingen afwegingen moeten maken om juist in deze tijd succesvoller verder te kunnen groeien.

Verder groeien kan in omvang, maar ook door verbeteringen door te voeren rondom efficiëntie, professionaliteit of kwaliteit. Net als bij jonge planten zijn groeien en versterken natuurlijke eigenschappen die ook toepasbaar zijn op een modern tuinbouwbedrijf, wil het succesvol overleven in onze competitieve wereld.

Een groeiend bedrijf met of zonder Excel? 

Ik schrijf deze blog vooral voor vermeerderaars en kwekers van jonge planten uit zaad en stek. Veel van die bedrijven zijn ooit kleinschalig of hobbymatig begonnen. Een kweker met ruimte om voor een aantal collega’s uitgangsmateriaal te telen. Eentje die aardigheid had in het opkweken van jong materiaal.

Er ontstaat groei. Die zet door. En op een goede (of kwade) dag wordt de betrokken ondernemer wakker en ziet hij dat zijn gebruikte ‘digitale gereedschap’ niet meer past bij de complexiteit, kwaliteit en efficiëntie van zijn bedrijfsactiviteiten. Dat de Excelbestanden die hij en zijn mensen produceren de benodigde informatiebehoefte steeds minder goed dekken. En dat hij dus zijn softwareprogramma’s en systemen moet upgraden.

Wanneer bent u te groot voor Excel? 

De vraag is: is te voorspellen wanneer die dag komt? Komt die bij een x aantal medewerkers? Of als het bedrijf y hectare groot is geworden? Of als u z gewassen teelt en daarnaast nog veel meer variëteiten? Het antwoord is vaak even duidelijk als teleurstellend: dat is niet exact te voorspellen. Als u op 20 hectare 1 product produceert kunnen uw bedrijfsprocessen eenvoudiger zijn dan wanneer u op 1 hectare 20 producten produceert.

Toch is er wel een soort lijn te onderkennen, die voor zo ongeveer elk bedrijf geldt. Hoe geavanceerd de software moet zijn hangt samen met de omvang van het bedrijf en het medewerkersbestand. Verder van het aantal gewasgroepen en variëteiten waarmee gewerkt wordt. En van de complexiteit van het teeltproces en van de protocollen die het bedrijf hanteert op deelgebieden als hygiëne, teelt, kwaliteit, gewasbescherming, etc.

Meten is weten ook in de kas

Naarmate dat alles zich ontwikkelt en complexer wordt, groeit de behoefte voor betere softwaresystemen. Zodat het makkelijker is om informatie over de gewassen, teeltprocessen, teelthygiëne en kwaliteit te verwerven, zodat u en uw medewerkers betere bedrijfsbeslissingen kunnen nemen.

En dat wordt urgenter nu steeds meer kwekers uitgebreide teeltgegevens vastleggen om die vervolgens te koppelen aan andere gegevens, zoals de gegevens uit een klimaatsysteem of weersvoorspelling. Zodat ze kunnen zien wat de invloed is van zonnig weer, donker weer, schraal weer of wat voor weertype dan ook. Dat vergt software die informatie eenvoudig vastlegt, zodat iedereen op zijn plek in de organisatie die kan inzien en gebruiken zonder dat dit via inefficiënte e-mails, telefoontjes of berichtjes verloopt.

Hoge standaard voor het vastleggen van informatie

Weet ook dat vermeerderaars over steeds meer zaken informatie moeten vastleggen en delen. Overheden vragen hierom als het over milieu en duurzaamheid gaat. Klanten doen dat ook, zij willen meer weten over de productkwaliteit, productiewijze en uitgevoerde gewas(be)handelingen. De klant van de jonge plantenkweker vraagt om goede planten plus de zekerheid (op papier) dat die aan standaarden van kwaliteit, duurzaamheid en voedselveiligheid voldoen. Als een soort nulmeting voor hun proces. Vaak gaat het daarbij om volledige teeltlogboeken, compleet met foto’s, video’s en datumstempels.

Complexiteit als maatstaf

Wanneer is het juiste moment dat een kweker moet aanzetten om zijn softwarelandschap aan te pakken is een kwestie van visie. De één zal er vroeg bij zijn om efficiëntie in de bedrijfsprocessen door te voeren of om zich voor te bereiden op toekomstige groei. De ander vindt dat meer geavanceerde softwaresystemen hem te veel beperken en kiest zo lang mogelijk voor de vrijheid die hij in zijn eigen Excelbestanden denkt te vinden.

De vraag is verder tot welk detailniveau u informatie wilt verzamelen en dit wilt kunnen analyseren. Hoe die overweging uitpakt verschilt per bedrijf. Maar de uitkomst is zeker: als een bedrijf groeit en de bedrijfsprocessen worden complexer, dan komt er een moment dat het ‘digitale gereedschap’ daarop moet worden aangepast.

Blijven groeien en versterken

De vraag wanneer het softwaresysteem te klein is geworden voor uw bedrijf kan ik dus niet direct beantwoorden. Misschien ziet u uw bedrijf groeien en bent u aan het nadenken over de vraag die ik hier aan de orde stel. Praat dan eens met mij of met één van mijn collega’s van Mprise Agriware. Wij adviseren vaker kwekers op dit gebied.

Goed beslagen ten ijs komen helpt sowieso bij de keuze hoeveel digitaal gereedschap er nu echt nodig is en wat dat moet kosten. In deze stap helpen wij u met een aantal stappen die u helpen de juiste keuze te maken. Geheel vrijblijvend maken wij graag een afspraak voor een gesprek zodat u binnenkort weer door kunt groeien, net als uw jonge planten.

New call-to-action