Veel tuinbouwbedrijven staan dagelijks voor uitdagingen bij het managen van hun arbeidsplanning. Het gaat hierbij om het bepalen van de taken voor de week en de vereiste mankracht. Meestal zijn deze beslissingen gebaseerd op historische gegevens, eerdere ervaringen en gemiddelde cijfers, vaak vastgelegd in Excel-sheets. Deze sheets bevatten meestal verschillende aannames en schattingen, wat het planningsproces complex maakt.

Arbeidsplanning - Complex en moeilijk te analyseren

Als teler moet je met zoveel aspecten rekening houden, dat het moeilijk is om dat allemaal in een Excel-sheet te regelen. In de praktijk zie ik de volgende problemen die het plannen van arbeid zo complex maken:
  1. Tijd inschatten voor diverse activiteiten: Het is een uitdaging om de tijd in te schatten die nodig is voor activiteiten in een breed scala aan plantvariëteiten, vooral wanneer er op verschillende locaties wordt gekweekt. Deze complexiteit maakt het moeilijk om de benodigde tijd en inspanning nauwkeurig in te schatten op basis van ervaring en gemiddelden alleen.
  2. Complexiteit van bestellingen op maat: De trend naar productie 'op bestelling' voegt complexiteit toe. Kwekers moeten rekening houden met klantspecifieke eisen zoals pottypes, stokken en groeimediums, en activiteiten zoals enten, toppen, steken en water geven hierop afstemmen, wat de planning van arbeid beïnvloedt.
  3. Variabele vraag naar arbeid als gevolg van groeistadia: De vraag naar arbeid fluctueert met het seizoen, het klimaat en de uitvalpercentages in verschillende groeistadia. Deze variabiliteit bemoeilijkt de werkplanning op korte en lange termijn en beïnvloedt de personeels-, budget- en cashflowplanning.

Top 5 voordelen van tijd- en arbeidmanagement

Tijd- en arbeidsregistratie in een ERP-softwarepakket kan je helpen de problemen te beheersen door de complexiteit terug te draaien naar eenvoudig te begrijpen inzichten. Werken met deze systemen kan bovenstaande problemen voorkomen.

Labor planning per week

Ik wil graag vijf voordelen noemen van het beheren van tijd en arbeid in een softwarepakket:

  1. Gestandaardiseerde normen voor efficiënte planning: Onze software helpt telers bij het maken van nauwkeurige activiteitenschema's en biedt duidelijk inzicht in de benodigde uren. Dit wordt bereikt door vooraf gedefinieerde arbeidsnormen en standaarden, die helpen bij zowel de korte- als langetermijnplanning.
  2. Gedetailleerde tijdsoverzichten voor geïnformeerde beslissingen: De software biedt gedetailleerde overzichten van de benodigde tijd en arbeid op maand-, week- en dagbasis. Deze gegevens helpen bij het nemen van strategische beslissingen, zoals het aanpassen van het personeelsbestand tijdens piekperioden of het balanceren van de werklast over bepaalde perioden.
  3. Productiviteitsinzichten voor kostenbeheer: Door de software te gebruiken, krijgen telers een beter inzicht in de productiviteit per product of groep. Deze informatie is cruciaal bij het identificeren van belangrijke kostenveroorzakers en het nemen van geïnformeerde organisatorische beslissingen.
  4. Vergelijkende analyse van geplande vs. werkelijke productiviteit: De software maakt een vergelijking mogelijk tussen standaardnormen en werkelijk geregistreerde uren. Deze functie helpt bij het nauwkeuriger plannen van toekomstige oogsten en zorgt voor een optimale personeelsbezetting en kostennauwkeurigheid.
  5. Geïntegreerde arbeidsplanning met andere bedrijfsprocessen: Onze ERP-software integreert de planning van arbeid met de productie van gewassen en gebiedsplanning. Dit zorgt ervoor dat de activiteitenplanning altijd actueel is en de laatste updates in de gewasproductie weerspiegelt, wat leidt tot beter gecoördineerde en efficiëntere activiteiten.

Agriware 365 - Labor performance -

Samenvatting

Uiteindelijk resulteert het gebruik van onze software voor arbeidsplanning in zeer betrouwbare prognoses, waardoor uw medewerkers meer tijd overhouden voor andere belangrijke aspecten van het bedrijf.

Meer over Mprise Agriware:
www.mprise-agriware.com