Teelt medewerkers zijn cruciaal voor het kwaliteitsbeheer van de tuin. Met deze mensen in dienst ben je verzekerd van een goede groei en kwaliteit voor de organisatie. Maar omdat niemand álles weet, zou het fijn zijn als we de teelt medewerkers een beetje kunnen helpen. Met de Inspect app worden ze ondersteund zodat ze hun werk elke dag een beetje beter kunnen doen.

Naadloos geïntegreerd met het kantoor

Omdat de Inspect app deel uitmaakt van de Agriware 365 product-suite, integreert het naadloos met elke andere sectie in uw bedrijf die Agriware gebruikt. De gebruiker heeft eenvoudig toegang tot informatie over het ras, de planning van productiepartijen en andere relevante historische gegevens op basis van de verleende toestemming.

Agriware 365 Operations-1Met deze technologie heeft de teelt medewerker overal en op elk apparaat toegang tot informatie. Hij kan metingen, gescande ziekten, verwachtingen en andere waarnemingen vastleggen.

 
Deze processen worden ondersteund door de Agriware Inspect app

Scouting van planten en rassen: Registratie van nieuw ontdekte rassen, inclusief hun kenmerken en foto's. Inzicht in levenscyclusstatus van gescoute rassen, zoals sample, opschaling, in productie en uit productie genomen.

Ziektescouting; Registreer ontdekte ziektes gerelateerd aan een ras, een productiepartij of een bepaalde locatie. Op basis van de waarneming kan een vervolgactie worden gepland.

Kiemtellingen: Voer (geplande of ad-hoc) kiemtellingen uit. Je kunt de partij-informatie bijwerken en de planning automatisch updaten.

Kwaliteitscontroles: Voer kwaliteitscontroles uit op inkomende logistiek, uitgaande logistiek, samples en productiepartijen.

Registratie & monitoring van proeven: Volg proeven op een gestructureerde manier om een gemotiveerde beslissing te nemen of men verder gaat met een ras.

Opbrengstcontroles: Opbrengstschattingen vastleggen en planning hierop aanpassen.

Lees meer over de apps

 

Ontdek onze apps

Wij helpen onze klanten met plezier bij het verbeteren van hun planning, inkoop, verkoop, financiën, voorraadbeheer en productieprocessen. Door actuele data van de werkvloer te combineren met dat uit ERP, kunnen bedrijven sturen op real time data en beter beslissingen nemen. 

Lees meer over onze apps

Plan demo Download Flyer