Jargon. De wereld zit er vol mee. U staat met een oudere bloemenkweker voor een mooi zwaar en gelijkmatig gewas. Hij zegt ‘daar kan je een kat overheen jagen’. Waarschijnlijk snapt u wat hij bedoelt. Maar of uw buurman de autoverkoper het ook snapt?

Ook rondom computers en software gebruiken ze vakjargon en vaktechnische termen. Voor mensen daarbuiten is het vaak raden waar insiders het over hebben. Neem nou de begrippen IT en ICT.

Waar staan de termen IT en ICT voor?

IT is de afkorting voor Information Technology, ICT voor Information and Communication Technology. Een korte zoektocht op Google leert dat ICT het onderdeel van IT is, dat gaat over hoe er met IT gerelateerde apparatuur kan worden gecommuniceerd. IT is dan de overkoepelende term voor de software, hardware en het netwerk, ICT voor wat daar aan communiceerbare en interpreteerbare output uitkomt.

Om het nog wat ingewikkelder te maken. De twee begrippen IT en ICT worden alleen in Nederland gebruikt. Want toen de IT in Nederland opkwam vond men die term niet correct, niet toereikend. Men miste het stuk Communicatie. Vandaar ICT als vervangende term voor IT. Nu nog levert dat verwarring en vraagtekens op.

Bekijk onze tuinbouw software

Vergelijking met vakjargon in de tuinbouw

Maar ja, wat zullen tuinders over vakjargon klagen? Ze kunnen er zelf ook wat van. Neem het verschil tussen potplanten en kamerplanten. Een kamerplant is altijd een potplant, maar een potplant is niet altijd een kamerplant. Ook tuinplanten en vaste planten worden in pot geteeld, om maar te zwijgen van heester, struiken en bollen. Bent u er nog? De meeste IT-ers zijn al lang afgehaakt. Te veel jargon. Net zo lastig uit te leggen als het verschil tussen IT en ICT.

Bekijk ook onze andere blogs. Bijvoorbeeld deze blog die over andere vaktermen gaan: Paas, Saas en on-premise. Benieuwd wat dit inhoud? Kijk dan snel hier

Een "vertaler" om de vakjargon te begrijpen

Wat je nodig hebt is een vertaler. Die heb je trouwens ook nodig als je een arts of een jurist spreekt. Om effectief te automatiseren heb je een partner nodig, die tuinderstaal en it-taal spreekt. Kijk, nou komen we ergens. Juist daar ligt de kracht van Mprise Agriware. Wij voeren het pakket Agriware en we zijn internationaal actief. U snapt nu, dat wij ons werk IT noemen, maar dat terzijde. 

Met dat werk willen wij u helpen om het maximale uit uw bedrijf te halen. IT-ers praten weliswaar anders dan tuinders, maar zodra ze elkaar verstaan (en Mprise Agriware levert de vertaling), halen ze samen een hoog niveau. Daarom geldt Nederland Tuinbouwland internationaal als zeer innovatief en vooruitstrevend. Onze IT speelt daarin zijn deuntje mee. Wij zien klanten als partners. Onze consultants, de mensen in het veld spreken de taal van tuinders en vertalen hun uitdagingen naar heldere en effectieve informatietechnologie.  

New call-to-action

Bekijk ook onze andere blogs. Bijvoorbeeld deze blog: over de termen SaaS, Paas en on-premise